2008: W JAK WARSZAWA

W 2008 roku, w ciemnej przestrzeni przejścia pod estakadą ruchliwej Trasy Łazienkowskiej, oddzielającej przestrzenie dwu malowniczych parków: Agrykola i na Skarpie, architekt Jakub Szczęsny rozmieścił kilkadziesiąt kolorowych, czerwonych, żółtych i zielonych świetlówek. Kiedy po zmroku pojawia się w pobliżu przechodzień, rozbłyskają w zaprojektowanych sekwencjach i rozświetlają teren. Działanie proste, punktowe, którego celem jest modyfikacja percepcji przestrzeni. Zaproszenie do spacerów, synchronizacja miasta i zaspokojenie potrzeb nocnych flaneurów. >>> czytaj więcej Ponadto, w ramach pierwszej edycji Synchronizacji, 15 zespołów architektonicznych z obu Ameryk, Australii, Azji i Europy na co dzień niezwiązanych z Warszawą, zaprezentowało projekty dedykowane stolicy. Decyzja o zaproszeniu zespołów w większości z Warszawą nie związanych, wynika z decyzji o zastosowaniu efektu lustra, pozwalającego na uzyskanie nowego spojrzenia na zjawiska, które są, lub stały się, dla mieszkańców Warszawy niezauważalne. Projekty składają się na dwie części reprezentujące skrajnie odmienne podejście do kształtowania przestrzeni miasta.


+ Ani Widu, Ani Słychu / No Hear No See


Część pierwsza, opisana w książce W jak Warszawa, to projekty powstałe lub wybrane na bazie wyobrażeń na temat Warszawy. Autorzy mieli odnieść się do problemów i kontekstów miasta poznanych przez przypadkowe wyniki poszukiwań internetowych, urywki informacji prasowych, bądź relacje tych, którzy Warszawę odwiedzili. Nadesłane projekty są w większości wyborem uprzednio wykonanych propozycji dla innych miast, które autorzy uznali za adekwatne dla Warszawy. Stolica Polski okazała się intrygować niewystarczającą liczbą mostów, brakiem świadomej organizacji miasta, potrzebą nowych form mieszkalnictwa, nawarstwieniem kontekstów historycznych, czy wzrastająca potrzebą aktywności Warszawiaków w przestrzeni publicznej.

>>> JHG / WARSZAWSKI MOST TRANSFEROWY 
>>> MASS STUDIES / SEOUL COMMUNE 2026
>>> IWAMOTO / ZIEMIONIEBOPUSTKA 
>>> NAO / HILLTOPIA_PHILADELPHIA 
>>> HUSOS / BUDYNEK-OGRÓD DLA MOTYLI Z CALI 
>>> O.S.A. / CHMURA WARSZAWY
>>> ECOSISTEM URBANO / EKO-BULWAR NA PRZEDMIEŚCIACH MADRYTU 
>>> KOKKUGIA / iSAW 
>>> ELEGANT EMBELLISHMENTS / CHMURA ANTYSMOGOWA 
>>> STUDIO BASAR / WARSZAWA JEST BUKARESZTEM I ODWROTNIE 
>>> FABIO SCHILACCI / COFAVACO 
>>> TANE ARCHITECTS / PRZESTRZEŃ DLA HISTORII 
>>> RAMADOWN + SALVATOR-JOHN LIOTTA / LeafLiveLove. NIEWIEDZA JEST DOPRAWDY ULGĄ

+ Głębokie Zanurzenie / Deep Submergence


Część druga to trzy projekty powstałe na podstawie szczegółowych przesłanek z dziedzin wybranych przez zaproszone zespoły. Zespół pod kierownictwem Carlosa Sant'Any (S'A ARQUITECTOS + Esestudio) zajął się próbą poszukiwania „trzeciej drogi” w rozwiązaniu zagadnienia wykorzystania Wisły dla potrzeb Warszawy, berlińska pracownia Raumlabor zaproponowała prowokacyjną formę odniesienia się do dynamiki migracji do Warszawy oraz wzrastającego rozwarstwienia społecznego. Warszawska grupa Centrala skupiła się na wykorzystaniu terenów zielonych Warszawy do stworzenia alternatywnego wobec ulic systemu komunikacji i powiązanych funkcji edukacyjno-rekreacyjnych.

>>> S'A ARQUITECTOS + ESESTUDIO / MOSTY MIASTU 
>>> CENTRALA / HOLON
>>> RAUMLABOR / TRZECIA PRZESTRZEŃ WARSZAWY 

Moreover, in first Synchronicity edition, fifteen entities from Asia, Americas, Europe and Australia, presented projects for Warsaw. Inviting teams, which are in majority not connected with Warsaw results from decision about applying mirror effect, which allows achieving new perspective on the apperances, which are, or became invisible for inhabitants. Projects constitutes two parts representing extremely different attitude towards constituting the urban space. 

+ No Hear No See

13 projects by different world architects elaborated or chosen from previous work on basis of ignorance and sensations on Warsaw actual situation instead of deep, multilayer analysis. The projects were published in “W (is for Warsaw)” book by Fundacja Bęc Zmiana.


>>> JHG / WARSAW TRANSFER BRIDGE
>>> MASS STUDIES / SEOUL COMMUNE 2026
>>> IWAMOTO / EARTHSKY VOID
>>> NAO / HILLTOPIA_PHILADELPHIA
>>> HUSOS / GARDEN BUILDING FOR BUTTERFLIES FROM CALI 
>>> O.S.A. / CLOUD OF WARSAW
>>> ECOSISTEM URBANO / ECO-BOULEVARD IN MADRID SUBURBS
>>> KOKKUGIA / ISAW
>>> ELEGANT EMBELLISHMENTS / DE-POLLUTING CLOUDS
>>> STUDIO BASAR / WARSAW IS BUCHAREST AND BACK
>>> FABIO SCHILACCI / COFAVACO 
>>> TANE ARCHITECTS / A SPACE FOR STORIES
>>> RAMADOWN + SALVATOR-JOHN LIOTTA / LEAFLIVELOVE. IGNORANCE IS TRULY BLISS

+ Deep Submergence

Three projects by Centrala Designer’s Task Force Warsaw), S'A ARQUITECTOS + Esestudio (Lisbon/ Barcelona) and by RaumLabor (Berlin) collective starting with a hipothesis and leading towards clearly expressed conclusions, where the visual realism is less important than a direct and convincing representation of analytical outcome. Due to time limitations the projects will allow a “deep submergence” into only one chosen field of research as base for the vision development. The research fields can be: social, economical, ecological, geopolitical, historical, climatic or geographic.

>>> S'A ARQUITECTOS + ESESTUDIO / BRIDGING THE CITY 
>>> CENTRALA / HOLON
>>> RAUMLABOR / THIRD SPACE WARSAW