O SYNCHRONIZACJI

+++ for English scroll down


Synchronizacja to realizowane od 2008 roku przedsięwzięcie, w którym głos mają artyści, architekci i badacze poszukujący rozwiązań problemów manifestowanych w przestrzeni współczesnych miast: projektowych, społeczno-politycznych, ekonomicznych, estetycznych i emocjonalnych.

Fundacja Bęc Zmiana, inicjator cyklu Synchronizacja, to organizacja o charakterze non for profit, wspierającą działania artystyczne i kulturalne, których celem jest odkrywanie przestrzeni i sposobów w jakich manifestuje się duch czasu.

Siedziba Bęc Zmiany mieści się w Warszawie przy ul. Mokotowskiej 65, gdzie oprócz niewielkiego biura, prowadzi specjalistyczną księgarnię i galerię (16m2). Nie tylko z powodu szczupłości lokalowej chętnie wchodzi w asocjacje z innymi organizacjami i instytucjami działającymi na terenie całego kraju.

Cykl Synchronizacja jest realizowany przez Fundację Bęc Zmiana dzięki dotacji uzyskanej od Miasta Stołecznego Warszawy oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

www.beczmiana.pl
t:+48 22 827 64 62
m: +48 516 802 843
e: bec@funbec.eu

------------------------

ABOUT SYNCHRONICITY


Synchronicity is a project where voice is given to architects who search for solutions to contemporary social, political, economic, aesthetic and emotional issues visible in urban spaces.

The Bęc Zmiana Foundation has been active since 2002 as a not-for-profit organization that supports artistic and cultural activities aimed at discovering the spaces and ways in which the spirit of the times makes itself manifest. The Foundation acts as an initiator of interdisciplinary events which engage creators in the field of art, architecture, design, music, and carries out the majority of its projects in the public space.

Bęc Zmiana is seated in Warsaw, in ul. Mokotowska 65, where it runs a small office and a specialised bookshop and gallery space (16 m2). Shortage of space is not the only reason why Bęc Zmiana is eager join forces with other organizations and institutions countrywide.

www.beczmiana.pl
t:+48 22 827 64 62
m: +48 516 802 843
e: bec@funbec.eu