2015: KONKRET

Edycja 2015 poświęcona jest konkretnym możliwościom wymyślania na nowo relacji na jakich oparta jest organizacja miast. Punkt wyjścia stanowią DZIURY W CAŁYM rozumiane jako dociekliwość i szukanie tych przestrzeni, które trwają na uboczu, pozostają nietknięte przez dynamikę miasta-przedsiębiorstwa. Nawiązanie do tytułu książki Krzysztofa Nawratka Dziury w całym. Wstęp do miejskich rewolucji (wyd. Krytyka Polityczna 2012) nie jest przypadkowe – idea miejskości w czasach postprzemysłowych wymaga nie tyle przemyślenia, co wymyślenia na nowo. Edycja pomyślana, jako krytyczny projekt analityczny, nakierowana jest na poszukiwanie KONKRETU. Podważona i rozważona zostanie rola współczesnych architektów, socjologów, polityków, miejskich aktywistów, urzędników oraz mieszkańców w realnym kreowaniu lepszej organizacji przestrzennej i lepszej jakości życia.


Działania konkretne, czyli materialność miasta: REFLEX, system paneli doświetlających, które rozwiązują prozaiczny problem braku słońca na podwórku-studni, zaprojektowany przez Joannę Piaścik. I nagroda w konkursie BMW/URBAN/TRANSFORMS zorganizowanym wspólnie przez Fundację Bęc Zmiana i BMW Polska Group. Realizacja: czerwiec 2015. Miejsce: podwórko przy ulicy Szpitalnej 6, WarszawaWYSTAWA: 

>>> KONKRET

WYKŁADY I SPOTKANIA:INSTALACJA:

>>> REFLEX---------------------------------------------------------------------------------------

CONCRETUM

This year’s edition of the cycle SYNCHRONICITY is devoted to the concrete possibilities of imagining anew the relationships that underpin the organisation of cities. The project concentrates on HOLES IN THE WHOLE, understood in the context of curiosity and searching for spaces that exist on the margins, left intact by the dynamics of the city-enterprise. There is a conscious reference here to the title of Krzysztof Nawratek’s book, Holes in the Whole. An Introduction to Urban Revolutions (Zero Books 2012). Conceived as a critical analytical project, this edition of SYNCHRONICITY aims to draw conclusions IN CONCRETE TERMS, and to reveal the role of architects, sociologists, politicians, urban activists, officials and residents in bringing about tangible improvements to the spatial organisation and quality of life in the city.

Specific activities, or the materiality of the city: REFLEX, a system of panels that provide extra light and offer a solution to the common problem of the lack of sunlight in the inner yards of buildings, designed by Joanna Piaścik.

time: as of 13th of June
venue: Warsaw, yard in ul. Szpitalna 6