ARCHITEKTURA NIEZRÓWNOWAŻONA / PUBLIKACJA


Architektura niezrównoważona – zbiór tekstów pod redakcją Kacpra Pobłockiego i Bogny Świątkowskiej, podsumowujący tegoroczną edycję cyklu Synchronizacja – to pierwsza wydana w Polsce publikacja opisująca środowiskowe konsekwencje decyzji urbanistycznych, ekonomicznych i politycznych ostatnich dekad, a także polityczne i społeczne konsekwencje zmian w środowisku, w którym żyjemy.

Pojęcie niezrównoważenia pozwala na przyjrzenie się obszarom ograniczenia wyobraźni architektów, urbanistów, czy innych aktywnie (współ)tworzących przestrzeń, a równocześnie daje szansę szukania nowych, pożytecznych rozwiązań, które nie znają dotychczasowych granic. Niezrównoważenie rozumiane jest tu jako odejście od formatów i strategii wynikających z przyjętych poprawności projektowych, planistycznych, energetycznych, od wszystkich praw i zasad, które wyznaczają dziś normy przyjęte w budownictwie pierwszego świata, uformowanym wokół dominującej w XX wieku tradycji modernistycznej. 

Na zbiór Architektura niezrównoważona składają się m.in. esej Naomi Klein poświęcony globalnemu ociepleniu, rozmowy z naczelnymi architektami europejskich miast: Jonim Babocim (Tirana), Kristiaanem Borretem (Bruksela) i Janem Christiansenem (Kopenhaga), fragmenty książki Thomasa Sievertsa Zwischenstadt („Międzymieście”), a także teksty: Emilii Kiecko o megastrukturach, Agaty Twardoch o niezrównoważonej urbanizacji, Macieja Kowalewskiego o architekturze cmentarzy czy Łukasza Drozdy o dyktaturze kierowców.
O Redaktorach:


Kacper Pobłocki jest antropologiem społecznym. Pracuje w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM w Poznaniu oraz w Centrum Europejskich Studiów Lokalnych i Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Jego praca doktorska pt. The Cunning of Class – Urbanization of Inequality in Post-war Poland została wyróżniona nagrodą Prezesa Rady Ministrów, a książka Anty-bezradnik przestrzenny – prawo do miasta w działaniu, której jest współautorem, otrzymała Nagrodę im. Jerzego Regulskiego za upowszechnianie idei ładu przestrzennego. Jest także autorem książki Kapitalizm. Historia krótkiego trwania, Bęc Zmiana 2017.

Bogna Świątkowska – pomysłodawczyni, fundatorka i prezeska zarządu Fundacji Bęc Zmiana, z którą zrealizowała kilkadziesiąt projektów poświęconych przestrzeni publicznej, architekturze i projektowaniu, a także konkursów adresowanych do architektów i projektantów młodego pokolenia. Inicjatorka i wydawca "NN6T". Naczelna pierwszego popkulturalnego miesięcznika "Machina" (1998-2001), autorka licznych tekstów, wywiadów, programów radiowych i telewizyjnych poświęconych współczesnej kulturze popularnej. Członkini Zespołu ds. Polityk Lokalnych przy Narodowym Centrum Kultury, a także Rady Architektury i Przestrzeni Publicznej Warszawy.

Autorzy tekstów: Joni Baboci, Kristiaan Borret, Łukasz Bukowiecki, Jan Christiansen, Christian Costa, Anna Cymer, Łukasz Drozda, Maciej  Frąckowiak, Pedro Gadanho, Emilia Kiecko, Naomi Klein, Maciej Kowalewski, Paweł Krzaczkowski, Małgorzata Kuciewicz/Simone De Iacobis, Łukasz Mazur, Maximilian Mendel, Marek Ostrowski, PARERGA, Kaja Pawełek, Thomas Sieverts, Neil Smith, Brian Stone, Agata Twardoch, Yasutaka Yoshimura, Piotr Żabicki oraz Adrianna Drozdowska, Justyna Kościńska, Mikołaj Lewicki, Kamila Momot, Mikołaj Przepiórkowski, Ewa Tomkowska, Kamil Trepka

Informacje wydawnicze:


Architektura niezrównoważona, publikacja zbiorowa

Fundacja Bęc Zmiana, Warszawa 2016

ISBN: 978-83-62418-66-4
Redakcja merytoryczna: Kacper Pobłocki, Bogna Świątkowska

Tłumaczenia: Katarzyna Banach, Anna Derelkowska-Misiuna, Agnes Monod-Gayraud, Izabela Suchan, Magda Szalewicz, REDDO Translations

Redakcja językowa i korekta: Agnieszka Radtke, Justyna Chmielewska

Projekt graficzny: Tomek Bersz

Skład: Tomek Bersz, Tomek Wróblewski

Koordynacja: Iga Kołodziej, Matylda Dobrowolska
Premiera: styczeń 2016

Publikacja bezpłatna

Instytut Zarządzania Otoczeniem (godnym uwagi)

Fot. Klaser materii architektonicznej Warszawy, kolekcja grupy CENTRALA

INSTYTUT ZARZĄDZANIA OTOCZENIEM (godnym uwagi) 
ul. Żurawia 1a, Warszawa, wejście od placu Trzech Krzyży między Ministerstwem Rozwoju a pocztą
27 listopada-16 grudnia 2016 r.
Otwarcie, 27 listopada 2016 r., godz. 16:00

Ponieważ w Warszawie – stolicy oraz mieście o szczególnej i niezwykle ciekawej przeszłości, teraźniejszości i przyszłości architektonicznej – brak instytucji, która systematyzowałaby ogromne pole wiedzy i praktyki architektonicznej, zamierzamy w ramach projektu Synchronizacja oraz wystawy Centrum Niezrównoważenia powołać ją do życia.

Tymczasowa siedziba Instytutu Zarządzania Otoczeniem (godnym uwagi) – w skrócie IZO(gu) – będzie się znajdowała w pustostanie przy Placu Trzech Krzyży. Budynek ten, projektu Stanisława Bieńkuńskiego i Stanisława Rychłowskiego (1948), został wzniesiony jako jeden z pierwszych w powojennej Warszawie po wojnie, wraz z kompleksem Ministerstwa Przemysłu i Handlu. Dziś znajduje się on pomiędzy siedzibą Ministerstwa Rozwoju a budynkiem mieszkalnym z pocztą na parterze. 

PROGRAM:

27.11 (niedziela), godz. 16
* W stronę konserwacji eksperymentalnej – wykład Aleksandry Kędziorek, inaugurujący działalność IZO(gu), o konserwacji przestrzeni i zapachu w architekturze, etyce kurzu i pamięci materiałów.
* Klaser materii architektonicznej Warszawy – prezentacja kolekcji ze zbiorów grupy projektowej Centrala, w tym „wspólnego wokabularza” powojennego modernizmu, siły symbolicznej gruzu oraz detalu “warszawskiej łatki”.

29.11 (wtorek), godz. 18.30
▪ Wydobyć Warszawiankę – prezentacja dotycząca możliwej przyszłości terenów kompleksu sportowego Warszawianka
więcej informacji:

4.12 (niedziela), godz. 16
▪ Archiwum budynku – wykład Aleksandry Kędziorek o magazynowaniu wiedzy na temat materialności
architektury modernistycznej, odtwarzaniu zapomnianych technik i rękodzielniczej “prefabrykacji”.
▪ Jak badać dziedzictwo modernizmu? – wykład Kuby Snopka, autora książki Bielajewo. Zabytek przyszłości i kuratora projektu Architektura VII dnia
więcej informacji: http://bit.ly/2gI8t98

6.12 (wtorek), godz. 11–14:30
▪ Radykalna inkluzja. Demokratyzacja demokracji – władza i zarządzanie przyszłością - seminarium z
udziałem Edwina Bendyka, kuratora programu Miasto Przyszłości / Laboratorium Wrocław realizowanego w ramach Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016, oraz prof. Jerzego Hausnera.
więcej informacji: http://bit.ly/2gwFep5

10.12 (sobota), godz. 10–13, 13–16
▪ Ćwiczenia ze sztuki w przestrzeni publicznej, organizowane w ramach Na sztukę patrz – programu edukacji kulturalnej dotyczącego sztuki w przestrzeni publicznej (projekt prowadzony przez Fundację Puszka). Prowadzenie: Bogna Świątkowska. Informacje i zapisy: info@puszka.waw.pl
więcej informacji: http://bit.ly/2fEazJT

13.12 (wtorek), godz. 18
▪ Społeczne archiwum Warszawy – prezentacja kolekcji archiwum, przedsięwzięcia Stowarzyszenia Masław i Tu było, tu stało, mającego na celu zebranie archiwalnych fotografii warszawskich budynków,
pochodzących ze zbiorów mieszkańców. O archiwum opowie Patrycja Jastrzębska, historyk sztuki,
animatorka kultury, twórczyni Tu było, tu stało.
▪ Wykład Grzegorza Miki o architekturze Placu Trzech Krzyży i budynku Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego (obecnej siedziby Ministerstwa Rozwoju i Ministerstwa Energii)

14.12 (środa), godz. 18
▪ Przestrzenie publiczne Warszawy – niewykorzystana szansa. Wykład Mirosława Sztuki, dyskusja panelowa.

15.12 (czwartek), godz. 18
▪ Premiera zainspirowanej utworem Davida Bowie Warszawa książki Helibo Sayoman

16.12 (piątek), godz. 13-16
▪ Ćwiczenia ze sztuki w przestrzeni publicznej, cz. 2

16.12 (piątek), godz. 18
▪ Dyskusja podsumowująca działalność IZO(gu)

Organizator: Fundacja Bęc Zmiana / www.beczmiana.pl

Instytut Zarządzania Otoczeniem (godnym uwagi) jest częścią tegorocznej edycji cyklu Synchronizacja, której tematem głównym jest architektura niezrównoważona. Projekt realizowany jest dzięki dotacji uzyskanej od Miasta Stołecznego Warszawy oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Specjalne podziękowania za pomoc w podłączaniu prądu dla innogy Polska.


Archiwum budynku / Jak badać dziedzictwo modernizmu? Wykłady Aleksandry Kędziorek i Kuby Snopka w IZO(gu)

Bielajewo, fot. Maks Awdiejew

Archiwum budynku – wykład Aleksandry Kędziorek o magazynowaniu wiedzy na temat materialności architektury modernistycznej, odtwarzaniu zapomnianych technik i rękodzielniczej “prefabrykacji”.

Jak badać dziedzictwo modernizmu? – wykład Kuby Snopka

Czasy modernizmu pozostawiły po sobie dziedzictwo o bezprecedensowej skali. To nie tylko budynki, ale całe złożone systemy, w których architektura jest tylko jednym z wielu komponentów. Modernizm to ogromne osiedla mieszkaniowe, kompletne systemy przestrzenne: np. edukacji i opieki zdrowotnej, a także kompleksowe przekształcenia środowiska naturalnego. W jaki sposób badać i rozumieć to dziedzictwo? Gdzie w tej wielkiej spuściźnie znajduje się warta ochrony wartość?

Prezentacja oparta będzie na trzech pozornie różnych projektach. “Bielajewo: zabytek przyszłości” to publikacja, proponująca nową definicję zabytku, opartą o mieszankę materialnego i niematerialnego dziedzictwa. “Projekt Wołga” to podróż wzdłuż najdłuższej całkowicie przekształconej ręką człowieka rzeki. “Architektura VII dnia” to kompletna analiza systemu ponad 3 000 kościołów, wzniesionych oddolnie w Polsce Ludowej.

Czas: 4.12 (niedziela), godz. 16:00
Miejsce:  Instytut Zarządzania Otoczeniem (godnym uwagi), ul. Żurawia 1a, budynek klatki schodowej z wejściem od placu Trzech Krzyży, Warszawa

BIO:

Aleksandra Kędziorek - historyczka sztuki i kuratorka, związana z Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Od 2013 r. prowadzi projekt badawczy poświęcony Oskarowi Hansenowi, architektowi, artyście i teoretykowi związanemu z grupą Team 10 i warszawską Akademią Sztuk Pięknych. W ramach tego programu przygotowała dwie wystawy w MACBA w Barcelonie (z Soledad Gutierrez i Łukaszem Rondudą, 2014) i Muzeum Sztuki Współczesnej Serralves w Porto (z Łukaszem Rondudą, 2015) oraz program seminariów w La Loge w Brukseli (z Anne-Claire Schmitz, 2015). Z ramienia Muzeum Sztuki Nowoczesnej opiekuje się domem Oskara i Zofii Hansenów w Szuminie. Była redaktorką tomu „Oskar Hansen-Opening Modernism: On Open Form Architecture, Art and Didactics” (2014); publikuje o architekturze i sztukach wizualnych w prasie polskiej i zagranicznej. W 2016 roku uczestniczyła w programie Bauhaus Lab 2016 w Dessau.

Kuba Snopek - urbanista i badacz architektury. Ukończył Wydział Architektury na Politechnice Wrocławskiej i moskiewski Instytut „Strelka”, gdzie obecnie pracuje.  Zajmuje się projektami badawczymi w obszarach planowania miast, mieszkalnictwa i architektury XX wieku. Swoją karierę badawczą rozpoczął w biurze Bjarke Ingels Group, w Moskwie pracował z Remem Koolhaasem, zajmując się zagadnieniami ochrony zabytków. Autor licznych tekstów o architekturze, pracuje jako kurator wystaw i wykładowca.

Organizator: Fundacja Bęc Zmiana / www.beczmiana.pl

Wykłady są częścią tegorocznej edycji cyklu Synchronizacja, której tematem głównym jest architektura niezrównoważona. Projekt realizowany jest dzięki dotacji uzyskanej od Miasta Stołecznego Warszawy oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Seminarium "Radykalna inkluzja. Demokratyzacja demokracji – władza i zarządzanie przyszłością"

Radykalna inkluzja.
Demokratyzacja demokracji – władza i zarządzanie przyszłością

Dotychczasowy model zarządzania miastem i jego funkcjonowania wyczerpał się. Nowy pomysł na miasto i jego rozwój wymaga uruchomienia twórczej wyobraźni i włączenia wszystkich. Bo wobec nieznanego wszyscy są równi, nikt nie ma gotowych odpowiedzi, każdy może być źródłem nowych, dobrych propozycji.

Demokratyzacja miejskiej demokracji, włączenie, upodmiotowienie, współzależność, współrządzenie coraz bardziej domagają się konkretnego wyrazu w codziennych praktykach miejskiego życia. Jak zmienić praktyki miejskiego życia i relacje władzy by odzyskać przyszłość? Jakie scenariusze czekają Warszawę?

Edwin Bendyk, kurator programu „Miasto przyszłości” realizowanego w ramach Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016 oraz Instytut Zarządzania Otoczeniem (godnym uwagi) zapraszają na seminarium:

Radykalna inkluzja. Demokratyzacja demokracji – władza i zarządzanie przyszłością

Spotkanie odbędzie się 6 grudnia 2016 w godz. 11.00 – 14.30
11.00 - 11.10 Otwarcie, Bogna Świątkowska, komentarz i prezentacja programu IZO(gu)
11.10 - 11.40 Edwin Bendyk: główne wnioski z programu „Miasto przyszłości” i Foresightu Społecznego Wrocław 2036/56
11.40 -  12.10 Jerzy Hausner: Miasto – Idea. Nowe spojrzenie na kwestię miejską
12.10 – 12.30 Bartłomiej Błesznowski – Nowa polityka i stawki emancypacji w warunkach kapitalizmu biopolitycznego
12.30 Część seminaryjna – jakie konsekwencje dla życia miasta i jego mieszkańców miałoby przyjęcie takich rozwiązań, uznawanych za eksperymentalne, ale stosowanych w różnych miejscach świata, jak: podstawowy dochód gwarantowany, obowiązek uczestnictwa w wyborach, lokalne waluty, itp.

Miejsce: Instytut Zarządzania Otoczeniem (godnym uwagi), ul. Żurawia 1a, budynek klatki schodowej z wejściem od placu Trzech Krzyży, Warszawa

Organizator: Europejska Stolica Kultury Wrocław 2016
Partner: Fundacja Bęc Zmiana / www.beczmiana.pl

Seminarium odbywa się w ramach programu Miasto Przyszłości / Laboratorium Wrocław podczas Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016 / www.wroclaw2016.pl