Archiwum budynku / Jak badać dziedzictwo modernizmu? Wykłady Aleksandry Kędziorek i Kuby Snopka w IZO(gu)

Bielajewo, fot. Maks Awdiejew

Archiwum budynku – wykład Aleksandry Kędziorek o magazynowaniu wiedzy na temat materialności architektury modernistycznej, odtwarzaniu zapomnianych technik i rękodzielniczej “prefabrykacji”.

Jak badać dziedzictwo modernizmu? – wykład Kuby Snopka

Czasy modernizmu pozostawiły po sobie dziedzictwo o bezprecedensowej skali. To nie tylko budynki, ale całe złożone systemy, w których architektura jest tylko jednym z wielu komponentów. Modernizm to ogromne osiedla mieszkaniowe, kompletne systemy przestrzenne: np. edukacji i opieki zdrowotnej, a także kompleksowe przekształcenia środowiska naturalnego. W jaki sposób badać i rozumieć to dziedzictwo? Gdzie w tej wielkiej spuściźnie znajduje się warta ochrony wartość?

Prezentacja oparta będzie na trzech pozornie różnych projektach. “Bielajewo: zabytek przyszłości” to publikacja, proponująca nową definicję zabytku, opartą o mieszankę materialnego i niematerialnego dziedzictwa. “Projekt Wołga” to podróż wzdłuż najdłuższej całkowicie przekształconej ręką człowieka rzeki. “Architektura VII dnia” to kompletna analiza systemu ponad 3 000 kościołów, wzniesionych oddolnie w Polsce Ludowej.

Czas: 4.12 (niedziela), godz. 16:00
Miejsce:  Instytut Zarządzania Otoczeniem (godnym uwagi), ul. Żurawia 1a, budynek klatki schodowej z wejściem od placu Trzech Krzyży, Warszawa

BIO:

Aleksandra Kędziorek - historyczka sztuki i kuratorka, związana z Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Od 2013 r. prowadzi projekt badawczy poświęcony Oskarowi Hansenowi, architektowi, artyście i teoretykowi związanemu z grupą Team 10 i warszawską Akademią Sztuk Pięknych. W ramach tego programu przygotowała dwie wystawy w MACBA w Barcelonie (z Soledad Gutierrez i Łukaszem Rondudą, 2014) i Muzeum Sztuki Współczesnej Serralves w Porto (z Łukaszem Rondudą, 2015) oraz program seminariów w La Loge w Brukseli (z Anne-Claire Schmitz, 2015). Z ramienia Muzeum Sztuki Nowoczesnej opiekuje się domem Oskara i Zofii Hansenów w Szuminie. Była redaktorką tomu „Oskar Hansen-Opening Modernism: On Open Form Architecture, Art and Didactics” (2014); publikuje o architekturze i sztukach wizualnych w prasie polskiej i zagranicznej. W 2016 roku uczestniczyła w programie Bauhaus Lab 2016 w Dessau.

Kuba Snopek - urbanista i badacz architektury. Ukończył Wydział Architektury na Politechnice Wrocławskiej i moskiewski Instytut „Strelka”, gdzie obecnie pracuje.  Zajmuje się projektami badawczymi w obszarach planowania miast, mieszkalnictwa i architektury XX wieku. Swoją karierę badawczą rozpoczął w biurze Bjarke Ingels Group, w Moskwie pracował z Remem Koolhaasem, zajmując się zagadnieniami ochrony zabytków. Autor licznych tekstów o architekturze, pracuje jako kurator wystaw i wykładowca.

Organizator: Fundacja Bęc Zmiana / www.beczmiana.pl

Wykłady są częścią tegorocznej edycji cyklu Synchronizacja, której tematem głównym jest architektura niezrównoważona. Projekt realizowany jest dzięki dotacji uzyskanej od Miasta Stołecznego Warszawy oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego