2011: COŚ, KTÓRE NADCHODZI

Temat Synchronizacji 2011 to przyszłość miasta i architektury – punktem odniesienia był dla organizatorów cyklu szczególny przypadek Warszawy. Jako stolica kraju przechodzącego gwałtowną transformację, Warszawa staje się polem eksperymentów współkształtujących jej tożsamość. Jednocześnie, dramatyczna przeszłość powoduje niejednoznaczny stosunek wobec przyszłości, traktowanej jako trudna do prognozowania niewiadoma, uniemożliwiająca podejście strategiczne i wymuszająca ciągłe tworzenie elastycznych taktyk przeżycia.

Pojęcie przyszłości, mimo że wydaje się fundamentalne dla rozwoju i planowania życia, nie leży w polu szczególnego zainteresowania głównego nurtu publicznego dyskursu, zwłaszcza dyskursu polityczno-ekonomicznego. Blokada myślenia o przyszłości związana jest z koniecznością konfrontacji z potencjalnymi efektami zjawisk i tendencji zachodzących we współczesności, a także wysiłkiem i ryzykiem budowania nowej konstruktywnej wizji oraz jej realizowania. Wizjonerskie, całościowe myślenie o przyszłości zostało negatywnie naznaczone jako nieodzowna część wszelkich (utopijnych) projektów modernistycznych oraz ideologii totalitarnych. Celem festiwalu Synchronicity jest uświadomienie konieczności budowania wizji przyszłości, używając jako jednej ze składowych krytycznej interpretacji niezrealizowanych wyobrażeń przyszłości powstałych w XX wieku.

Punktami odniesienia dla interwencji artystycznych w ramach czwartej edycji festiwalu stały się konkretne lokalizacje w przestrzeni miasta, związane z jego historią i myśleniem o przyszłości, w danym momencie przerwanym, i ponownie kontynuowanym-poszerzanym (system warszawskiego metra oraz kampus Szkoły Głównej Handlowej), a które aktualnie powraca jako nieciągła historia przyszłości. Innym przykładem jest rozwój na terenach „powracających” do miasta jak ten po likwidowanych właśnie zakładach Fabryki Samochodów Osobowych na Żeraniu.


Projekt realizowany dzięki dotacji od Miasta Stołecznego Warszawy / www.warszawa2016.pl


WYSTAWY: 

>>> COŚ, KTÓRE NADCHODZI
>>> COŚ, KTÓRE NADCHODZI - FOTO

>>> ARCHITEKTURA XXI WIEKU 


DYSKUSJE:

>>> ARCHITEKTURA XXI WIEKU
>>> UTOPIE I ICH KRYZYSY
>>> CZEGO POTRZEBUJEMY, CZEGO NIE CHCEMY?
>>> ZAJMOWANIE MIEJSKIEJ PRZESTRZENI


WYKŁADY:

>>> ORGANIZACJA WIZUALNA RUCHU OBURZONYCH
>>> JAKIE MARZENIA, TAKA ARCHITEKTURA


PUBLIKACJA:

>>> COŚ, KTÓRE NADCHODZI