ARCHITEKTURA XXI WIEKU / DYSKUSJA

Czas: 20.07 (środa), g. 18.30
Miejsce: UFO (Unexpected Fountain Occupation), Plac Na Rozdrożu, Warszawa
Dyskusja: Ewa Rudnicka, Pau Faus, Jakub Szczęsny, Kaja Pawełek 

Czy dziś jest możliwe wizjonerskie, całościowe myślenie o przyszłości, charakterystyczne dla utopijnych projektów modernistycznych? Jakiego rodzaju jakość dodają do przestrzeni miast działania architektów szukających nowych dróg, działających poza światem budowlanego biznesu? Czy architekturą XXI wieku są stawiane na zamówienia rządów i miast gmachy użyteczności publicznej, komercyjne centra handlowe, deweloperskie osiedla mieszkaniowe? A może charakter XXI wieku bardziej oddają tymczasowe, nietrwałe ingerencje w przestrzeń miejską, jak te, których autorami są hiszpański architekt i artysta Pau Faus, francuski kolektyw EXYZT, czy warszawski architekt Jakub Szczęsny?

Dyskusja z ich udziałem zainauguruje tegoroczną odsłonę cyklu Synchronizacja, której tematem jest budowanie wizji przyszłości, prezentacja nowych możliwych scenariuszy rozwoju miast i przypomnienie wyobrażeń XXI wieku powstałych w wieku XX.

Organizator: Fundacja Bęc Zmiana
Projekt realizowany dzięki dotacji od Miasta Stołecznego Warszawy