Synchronizacje 2015: KONKRET

Edycja 2015 poświęcona jest konkretnym możliwościom wymyślania na nowo relacji na jakich oparta jest organizacja miast. Punkt wyjścia stanowią DZIURY W CAŁYM rozumiane jako dociekliwość i szukanie tych przestrzeni, które trwają na uboczu, pozostają nietknięte przez dynamikę miasta-przedsiębiorstwa. Nawiązanie do tytułu książki Krzysztofa Nawratka Dziury w całym. Wstęp do miejskich rewolucji (wyd. Krytyka Polityczna 2012) nie jest przypadkowe – idea miejskości w czasach postprzemysłowych wymaga nie tyle przemyślenia, co wymyślenia na nowo.

Edycja jest pomyślana jako krytyczny projekt analityczny, nakierowany na poszukiwanie KONKRETU. Podważona i rozważona zostanie rola współczesnych architektów, socjologów, polityków, miejskich aktywistów, urzędników oraz mieszkańców w realnym kreowaniu lepszej organizacji przestrzennej i lepszej jakości życia.

fot. Michał Dąbrowski


Działania konkretne, czyli materialność miasta: 
REFLEX, system paneli doświetlających, które rozwiązują prozaiczny problem braku słońca na podwórku-studni, zaprojektowany przez Joannę Piaścik. 
I nagroda w konkursie BMW/URBAN/TRANSFORMS zorganizowanym wspólnie przez Fundację Bęc Zmiana i BMW Polska Group. 
Realizacja: czerwiec 2015. 
Miejsce: podwórko przy ulicy Szpitalnej 6, Warszawa 

MIESZKAJ NA WIŚLE - podsumowanie

Departament Propozycji: MIESZKAJ NA WIŚLE, 2.09

Środowe spotkanie wieńczące cykl “Konkretnie o Wiśle” miało formę Departamentu Propozycji, gdzie uczestnicy wygłaszali krótkie prezentacje, a następnie wspólnie dyskutowaliśmy o przedstawionych aspektach mieszkania na rzece.

Temat staje się coraz bardziej żywy wśród mieszkańców Warszawy oraz innych miast Polski. Domy na wodzie powstają we Wrocławiu, w Bydgoszczy czy w Mielnie, lecz taka forma mieszkania jest wciąż kosztowna i mało powszechna. Ze względu na charakterystykę koryta Wisły, w Warszawie istniałaby możliwość przycumowania barki mieszkalnej w Porcie Czerniakowskim, na Kanale Żerańskim i w Porcie Praskim, ten ostatni jest jednak własnością prywatnego inwestora. Na chwilę obecną infrastrukturę potrzebną do zamieszkania na rzece oferuje jedynie Port Czerniakowski.

Pierwszy warszawski dom na wodzie powstaje obecnie w Pracowni Architektury i Urbanistyki Rafał Mazur oraz Bui/Pedowska Architekci. Dwupoziomowa konstrukcja modułowa jest obecnie w fazie produkcji i zacumuje wkrótce w Porcie Czerniakowskim. 

projekt: arch. Mai Bui Ngoc, arch. Rafał Mazur
wizualizacja: Piotr Pietruczak / www.peakstudio.pl
O swoim doświadczeniu w temacie nadwiślanych inwestycji opowiedział również Tomasz Olszewski, autor koncepcji przebudowy Portu Czerniakowskiego. Oprócz wyżej wymienionego projektu architekt przedstawił futurystyczny projekt modułowego wysokościowca (Wieżowiec Mixer), który mógłby w przyszłości stanąć na Wiśle i stać się niemal samowystarczalnym habitatem.

Piotr Blicharski, dyplomant z pracowni prof. Ewy Kuryłowicz na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej opracował projekt domu na Wiśle inspirowany rzecznymi doświadczeniami Przemysława Paska z Fundacji “Ja Wisła”. Mała jednostka pływająca w sezonie mogłaby służyć do uprawiania turystyki rzecznej,a poza sezonem cumować w Porcie Czerniakowskim i pełnić rolę 30-metrowej kawalerki.

Piotr Blicharski - Dom na Wiśle
Karina Kowalewska z pracowni APA Kuryłowicz & Associates przedstawiła projekt Hotelu Towarzystwa Wioślarskiego, który umieszczony jest w pasie pomiędzy ulicą Wioślarską a Wisłą. Hotel powstanie na wieszarach na poziomie parteru, które w razie wysokiego poziomu wody chronią przed zalaniem dolnej części budynku. Funkcje: apartamentowa, usługowa i handlowa będą zlokalizowane w najbliżej położonej względem Wisły inwestycji, która zostanie ukończona w pierwszej połowie przyszłego roku. 

APA Kuryłowicz & Associates - Hotel Warszawskiego Towarzystwa Wioślarskiego
O mieszkaniu na Wiśle, z innej perspektywy, opowiedział Rafał Żwirek. Chcąc zaznać spokoju w oddaleniu od zgiełku miasta spędził trzy zimy na barce w Porcie Czerniakowskim. Sroga zima spowodowała, że większość czasu poświęcił rąbaniu drewna i odśnieżeniu barki. Nieraz w nocy barka oddalała się od brzegu na dużą odległość, znacznie utrudniając wyjście na brzeg. Zamarznięte zamki, kolizja spowodowana lodem i wykrawanie lodu piłą mechaniczną nie przesłoniły przyjemności mieszkania na wodzie, kontaktu z dziką naturą i niezwykłego doświadczenia, które poleca każdemu.


zdj. Rafał Żwirek - barka w Porcie Czerniakowskim


SYNCHRONICITY 2015: CONCRETUM

This year’s edition of the cycle SYNCHRONICITY is devoted to the concrete possibilities of imagining anew the relationships that underpin the organisation of cities. The project concentrates on HOLES IN THE WHOLE, understood in the context of curiosity and searching for spaces that exist on the margins, left intact by the dynamics of the city-enterprise. There is a conscious reference here to the title of Krzysztof Nawratek’s book, Holes in the Whole. An Introduction to Urban Revolutions (Zero Books 2012). Conceived as a critical analytical project, this edition of SYNCHRONICITY aims to draw conclusions IN CONCRETE TERMS, and to reveal the role of architects, sociologists, politicians, urban activists, officials and residents in bringing about tangible improvements to the spatial organisation and quality of life in the city.


photo: Michał Dąbrowski


Specific activities, or the materiality of the city: REFLEX, a system of panels that provide extra light and offer a solution to the common problem of the lack of sunlight in the inner yards of buildings, designed by Joanna Piaścik.

time: as of 13th of June

venue: Warsaw, yard in ul. Szpitalna 6

WAYS OF CONCRETE LIVING: HOUSING: SRDJAN JOVANOVIC WEISS, JAKUB SZCZĘSNY, DARIUSZ HYC / LECTURES, WORKSHOP15.10, 5pm, introduction, video conference with Columbia University
16.10, 6pm, Srdjan Jovanovic Weiss lecture "Inhabitation as Investigation"
17.10, 12pm–8pm workshop

Architecture Department at Warsaw University of Technology 
ul. Koszykowa 55

We invite students, young architects and designers, artists, lawyers, economists, local goverment and activists to work with us in the interdisciplinary workshop group. Everyone interested in the willing to participate please contact magda.grabowska@beczmiana.pl before 12.10.2015.

What are the investigations for creating new amalgamations of strategies, economies and technologies for the future of more affordable housing in Poland and New York City?
What can be the role of architecture in this investigation? The workshop in Warsaw will investigate the process for establishing new housing association initiatives and research architecture that is relational to it.

We are facing a new crisis of housing for everyone. Contemporary house building sector in Poland has been almost entirely dominated by the real estate development business, pushing away housing associations whose pre-war rich heritage has been distorted by the post-war period. After 1989, housing associations started to resemble developer projects based on harsh profit rules, degenerating the idea of supplying cheap accommodation and community functions related to it.

Simultaneously, one can notice the decay of co-ops in the United States, particularly in New York City which used to be the bastion of great housing association projects in Northern America. Currently new investigations in housing strategies are being supported by the administration of Bill de Blasio, the new progressive mayor of New York. Both initiatives come with good intentions.  The elusive rules of market economy bring a challenge of avoiding the pattern leading to embattled opposites: idealism versus neoliberalism.

This workshop is held by Srdjan Jovanovic Weiss, architect and faculty at Columbia University Graduate School of Architecture Planning and Preservation, Jakub Szczęsny, architect from Warsaw known for his work included in MoMAs permanent collection and Dariusz Hyc, architect and faculty at Architecture Department at Warsaw University of Technology. Their aim is to provide an initial definition of the potential for establishing new housing association initiatives and the architecture that is related to it.

Rather than dwelling on fixed models how can our practices transgress the outdated separation between theory (the production of concepts) and action (political transformations)? Are we able to co-finance multi-family housing projects? How can the multi-family architecture of new housing associations look like? These topics will open the discussion about possible scenarios for housing development in Warsaw, New York and in other places.

The topic of the workshop in Warsaw will be connected to the graduate seminar Architecture vis-a-vis New Ideologies carried out at Columbia University. A video conference between the two cities is planned for October 15th (5-7 pm Warsaw time).

Srdjan Jovanovic Weiss is an architect living and working in New York. He is faculty at Columbias Graduate School for Architecture, Planning and Preservation, founding principal of NAO and co-founder of School of Missing Studies (SMS). His books include Socialist Architecture: The Vanishing Act (with Armin Linke, 2012), Almost Architecture (2006), Lost Highway Expedition Photobook (ed. 2007) and Evasions of Power: On the Architecture of Adjustment (2011), Inhabiting Everyday Monuments (2014). His design experience include Villa 62 in Ordos, China (urbanism by Ai Weiwei), series of contemporary art spaces in New York and Philadelphia and research exhibitions about design futures from the past. Jovanovic Weiss has a Ph.D. from Goldsmiths Centre for Research Architecture in London. His book in the making is Architecture of Balkanization: Making of Distinct and Masters in architecture from Harvard university. Capital Cities. www.nao.nyc

Jakub Szczęsny works on the verge between architecture, art and design. He co-created Centrala, a cooperation platform from Warsaw, Poland as
a response to uncritical commercial practice in Polish architecture after 1989. He has been collaborating with Bęc Zmiana Foundation since 2008 starting, among others, Synchronicity, a yearly festival launching architectural and urban topics. Reduction, the theme of Synchronicity's fourth venue concentrated on the issue of necessity of new public housing policies in Poland. Since 2008 he has been teaching as visiting lecturer, studio critic and tutor in FAU (Sao Paulo), ASP and WAPW (Warsaw), Bezalel (Jerusalem) and New School (New York). His most notable projects so far are Public Water Purification Island, Podkowa House and Keret House, the first Polish architectural project included in the collection of the Museum of Modern Art in New York.

Organizer: Bęc Zmiana Foundation
Partner: Architecture Department at Warsaw University of Technology, Warsaw Branch of Association of Polish Architects (OW SARP)

The event is held within this year’s edition of the cycle SYNCHRONICITY: CONCRETUM, devoted to the concrete possibilities of imagining anew the relationships that underpin the organisation of cities. The project concentrates on HOLES IN THE WHOLE, understood in the context of curiosity and searching for spaces that exist on the margins, left intact by the dynamics of the city-enterprise. There is a conscious reference here to the title of Krzysztof Nawratek’s book, Holes in the Whole. An Introduction to Urban Revolutions (Zero Books 2012). Conceived as a critical analytical project, this edition of SYNCHRONICITY aims to draw conclusions IN CONCRETE TERMS, and to reveal the role of architects, sociologists, politicians, urban activists, officials and residents in bringing about tangible improvements to the spatial organisation and quality of life in the city.

The project is carried out by the Bęc Zmiana Foundation with the financial support of the City of Warsaw and the Ministry of Culture and National Heritage.