2010: REDUKCJA

+++ for English scroll down

W 2010 roku cykl interdyscyplinarnych wydarzeń Synchronicity poświęcony był mikroprzestrzeniom oraz sposobom mieszkańców dużych miast na synchronizację swoich potrzeb z faktycznymi (nie)możliwościami. Niewielki lokal wynajmowany przez Bęc Zmianę w centrum Warszawy stanowił inspirację oraz wyzwanie dla zaproszonych do współpracy architektów, artystów i dizajnerów.


WYSTAWY:

 >>> REDUKCJA
>>> TRANZYT

INSTALACJA:

>>> 10 Hz

DYSKUSJA:

>>> MNIEJSZE MIESZKANIA, MNIEJSZE KREDYTY


Redukcja_dyskusja: Polska polityka mieszkaniowa XXI wieku from Fundacja Bęc Zmiana on Vimeo.

PUBLIKACJA:

>>> REDUKCJA / MIKROPRZESTRZENIE. SYNCHRONIZACJA 2010
FRAGMENTY PUBLIKACJI +++TU
ZAMÓW KSIĄŻKĘ +++TU

------------------------------------------------


REDUCTION


In 2010 the underlying theme of the cycle of interdisciplinary events Synchronicity are micro-spaces and methods applied by inhabitants of large cities to synchronise their needs with real (im)possibilities. The small space rented by Bęc Zmiana in the centre of Warsaw is an inspiration and a challenge for architects, artists and designers invited to cooperate.

EXHIBITIONS:

>>> REDUCTION
>>> TRANSIT

INSTALLATION:

>>> 10 Hz

DEBATE:

>>> SMALLER FLATS, SMALLER CREDITS

PUBLICATION:

>>>