10 Hz / INSTALACJA

SYNCHRONIZACJA 2010

Ania Witkowska, Adam Witkowski
10 Hz (dream machine, wideo)
Czas: 15.06-07.07

Miejsce: Warszawa, Bęc Zmiana, ul. Mokotowska 65


W 2010 roku cykl interdyscyplinarnych wydarzeń Synchronicity poświęcony jest mikro przestrzeniom oraz sposobom stosowanym przez mieszkańców dużych miast na synchronizację swoich potrzeb z faktycznymi (nie)możliwościami. Niewielki lokal wynajmowany przez Bęc Zmianę w centrum Warszawy stanowi inspirację oraz wyzwanie dla zaproszonych do współpracy architektów, artystów i dizajnerów.

Rozpoczynamy od spojrzenia w przestrzenie wewnętrzne: Ania Witkowska i Adam Witkowski, dwoje artystów często odnoszących się w swoich pracach do świata popkultury, wykonało replikę słynnej Dream Machine. Urządzenie to, skonstruowane w latach 60. przez beatników Briona Gysina i Williama S. Burroughsa oraz matematyka Iana Sommerville'a, wywołuje w mózgu fale alfa (8-12 Hz), charakterystyczne dla stanu głębokiej relaksacji, medytacji, zasypiania. Unieważniając świat zewnętrzny, koncentruje nas na wewnętrznych, nieograniczonych, przestrzeniach. Wystawę dopełniają prace wideo.

Zacząłem od założenia, że jeśli faktycznie będę obserwował samego siebie podczas snu, to będę wówczas obserwował również, czy mam na sobie te same rzeczy, w których poszedłem spać; rzeczy te, postanowiłem zmieniać co cztery dni. Byłem przekonany, że przypomnienie sobie, w jakich rzeczach położyłem się spać, nie sprawi mi w śnieniu żadnego kłopotu. Dyscyplina, jakiej nabyłem podczas moich ćwiczeń w śnieniu, pozwalała mi sądzić, że potrafię odnotować takie szczegóły w pamięci, a później przypomnieć je sobie podczas śnienia. Starałem się ze wszystkich sił postępować według mego kryterium, ale rezultaty nie były takie, jakich się spodziewałem...
Carlos Castaneda, Sztuka Śnienia, tłum. Magdalena i Piotr Hermanowscy, Poznań 1998.

Adam Witkowski – (ur. 1978) zajmuje się sztuką wizualną (malarstwo, grafika, instalacja, wideo) oraz dźwiękiem i muzyką (projekty radiowe, muzyka teatralna, muzyka filmowa, nagrania terenowe). Od 2007 wykłada na ASP w Gdańsku w pracowni Grafiki Multimedialnej. www.adamwitkowski.com

Ania Witkowska – (ur. 1978) zajmuje się sztuką wizualną (instalacja, wideo) i projektowaniem graficznym. Często nawiązuje do popkultury, świata konsumpcji wprowadzając w nie wirusa sztuki, igra ze światem reklamy i strategiami marketingowymi. www.aniawitkowska.comProjekt realizowany jest dzięki dotacji otrzymanej od Miasta Stołecznego Warszawy.