RAUMLABOR / TRZECIA PRZESTRZEŃ WARSZAWY
SYNCHRONIZACJA 2008
GŁĘBOKIE ZANURZENIE 

Podczas naszego pobytu w Warszawie, doszliśmy do wniosku, że ważną kwestią jest tu możliwość nieformalnego korzystania z miasta. Będąc tu przeszliśmy przez parę w pewien sposób zawieszonych w czasie i przestrzeni miejscach, zazwyczaj postsocjalistycznych, zajętych często przez nieoficjalny handel. W podobny sposób wykorzystywane są nie tylko te swoiste „oczekujące“ przestrzenie. „Mały handel“ prowadzony jest po prostu na chodnikach czy ulicach. Jest to reakcja na utratę najważniejszego miejsca skupiającego stołeczny nieoficjalny handel, czyli Jarmarku Europa i ogólny brak miejsc przeznaczonych na tego typu działalność.

Naszym zdaniem nieoficjalna strona ekonomii miast to odzwierciedlenie ich społecznego profilu i związanej z nią różnorodności. Handlarze organizując się w podobny sposób odpowiadają na potrzeby uboższej części społeczeństwa. Rynek nieoficjalny generuje nowe formy działalności ekonomicznej, pozwala na kształtowanie się indywidualnych karier oraz tworzy nowe powiązania społeczne.

Wątpiąc w to, czy wysiedlenie kupców z terenów targowiska na rzecz inwestycji i budowy nowego Stadionu miałoby być najlepszym rozwiązaniem zaproponowaliśmy odmienną strategię, zakładającą rozmieszczenie wielu mniejszych obszarów, które można byłoby wykorzystywać w celach handlowych, a które wcześniej nie spełniały żadnych konkretnych funkcji. Nasz projekt przedstawia struktury w różny sposób zintegrowane z przestrzenią i w różny sposób przestrzeń zawłaszczające: od tych dopiero co wyłaniających się, do tych w całości w niej obecnych (częścią fikcyjną w naszej historii jest odniesienie do działań i strategii oddolnych). Takie działanie krystalizuje kształt miejskiej tkanki i dodaje do niej przestrzenie, nie planowane wcześniej w założeniach rozwoju miasta.
Podsumowując: w mieście potrzebne są nie tylko przestrzeń publiczna i prywatna, ale też niezbędne jest stworzenie warunków dla nieformalnych aktywności w nieformalnych warunkach.

raumlabor - team synchonicity
markus bader
christof mayer
stephan henrich
katrin murbach

www.raumlabor-berlin.de