KONKRETNIE O WIŚLE / DEPARTAMENT PROPOZYCJI

Departament Propozycji: MIESZKAJ NA WIŚLE


CZAS: 2.09
MIEJSCE: PLAC ZABAW, BULWAR GRZYMAŁY-SIEDLECKIEGO

„Więcej życia nad Wisłą!” – tak, ale jakiego? Czy potrzebujemy tylko parku czy może miejsc do mieszkania i do pracy, sal do spotkań, placów handlowych?
Najnowsze plany Ratusza (np. kładka dla rowerów pod Mostem Łazienkowskim) pokazują, że zgłaszanie projektów przez mieszkańców stwarza szansę na ich realizację. O tym rozmawialiśmy podczas Departamentu Propozycji dla Wisły, którego głównym tematem było MIESZKANIE NA WIŚLE. W Warszawie powstają już pierwsze osiedla na rzece – w portach Czerniakowskim i Praskim. Chętnych do zamieszkania na wodzie na brakuje, ale jakie są konkretne możliwości zmiany adresu na rzeczny?

Departament Propozycji to otwarte spotkanie, gdzie każdy może zgłosić swój pomysł: architekci, organizacje, fantaści, działacze społeczni. Przedstawiamy projekty, nie ograniczamy się do krytyki. Prezentacje trwają nie dłużej niż 10 min, po każdej jest (gorąca!) dyskusja.Temat staje się coraz bardziej żywy wśród mieszkańców Warszawy oraz innych miast Polski. Domy na wodzie powstają we Wrocławiu, w Bydgoszczy czy w Mielnie, lecz taka forma mieszkania jest wciąż kosztowna i mało powszechna. Ze względu na charakterystykę koryta Wisły, w Warszawie istniałaby możliwość przycumowania barki mieszkalnej w Porcie Czerniakowskim, na Kanale Żerańskim i w Porcie Praskim, ten ostatni jest jednak własnością prywatnego inwestora. Na chwilę obecną infrastrukturę potrzebną do zamieszkania na rzece oferuje jedynie Port Czerniakowski.

Tam właśnie zacumuje dom, który powstaje w Pracowni Architektury i Urbanistyki Rafał Mazur oraz Bui/Pedowska Architekci. Dwupoziomowa konstrukcja modułowa jest obecnie w fazie produkcji i zostanie wkrótce oddana do użytku. 
projekt: arch. Mai Bui Ngoc, arch. Rafał Mazur
wizualizacja: Piotr Pietruczak / 
www.peakstudio.pl
O swoim doświadczeniu w temacie nadwiślanych inwestycji opowiedział również Tomasz Olszewski, autor koncepcji przebudowy Portu Czerniakowskiego. Oprócz wyżej wymienionego projektu architekt przedstawił futurystyczny projekt modułowego wysokościowca (Wieżowiec Mixer), który mógłby w przyszłości stanąć na Wiśle i stać się niemal samowystarczalnym habitatem.


Piotr Blicharski, dyplomant z pracowni prof. Ewy Kuryłowicz na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej opracował projekt domu na Wiśle inspirowany rzecznymi doświadczeniami Przemysława Paska z Fundacji "Ja Wisła". Mała jednostka pływająca w sezonie mogłaby służyć do uprawiania turystyki rzecznej, a poza sezonem cumować w Porcie Czerniakowskim i pełnić rolę 30-metrowej kawalerki.

Piotr Blicharski - Dom na WiśleKarina Kowalewska z pracowni APA Kuryłowicz & Associates przedstawiła projekt Hotelu Towarzystwa Wioślarskiego, który umieszczony jest w pasie pomiędzy ulicą Wioślarską a Wisłą. Hotel powstanie na wieszarach na poziomie parteru, które wraz z ruchomym wałem przeciwpowodziowym chronią budynek przed zalaniem w razie wysokiego poziomu wody w rzece. Funkcje apartamentowa, usługowa i handlowa będą zlokalizowane w najbliżej położonej względem Wisły inwestycji, która zostanie ukończona w pierwszej połowie przyszłego roku. 


APA Kuryłowicz & Associates - Hotel Warszawskiego Towarzystwa Wioślarskiego

O mieszkaniu na Wiśle, z innej perspektywy, opowiedział Rafał Żwirek. Chcąc zaznać spokoju w oddaleniu od zgiełku miasta spędził trzy zimy na barce w Porcie Czerniakowskim. Sroga zima spowodowała, że większość czasu poświęcił rąbaniu drewna i odśnieżeniu barki. Nieraz w nocy barka oddalała się od brzegu na dużą odległość, znacznie utrudniając wyjście na brzeg. Zamarznięte zamki, kolizja spowodowana lodem i wykrawanie lodu piłą mechaniczną nie przesłoniły przyjemności mieszkania na wodzie, kontaktu z dziką naturą i niezwykłego doświadczenia, które poleca każdemu.


zdj. Rafał Żwirek - barka w Porcie Czerniakowskim

Wydarzenie odbywa się w ramach tegorocznej edycji cyklu SYNCHRONIZACJA, poświęconej konkretnym możliwościom wymyślania na nowo relacji na jakich oparta jest organizacja miast i jest kontynuacją wydarzenia SWISS-POL. Punkt wyjścia stanowią DZIURY W CAŁYM rozumiane jako dociekliwość i szukanie tych przestrzeni, które trwają na uboczu, pozostają nietknięte przez dynamikę miasta-przedsiębiorstwa. Nawiązanie do tytułu książki Krzysztofa Nawratka „Dziury w całym. Wstęp do miejskich rewolucji” (wyd. Krytyka Polityczna 2012) nie jest przypadkowe. Edycja pomyślana, jako krytyczny projekt analityczny, nakierowana jest na poszukiwanie KONKRETU, ujawnienie roli architektów, socjologów, polityków, miejskich aktywistów, urzędników oraz mieszkańców w realnym kreowaniu lepszej organizacji przestrzennej i jakości życia.

Organizator: Fundacja Bęc Zmiana / www.beczmiana.pl
Współpraca: Plac Zabaw
Synchronizacja edycja 2015 / Konkret realizowana jest dzięki wsparciu uzyskanemu od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Miasta Stołecznego Warszawa

Wydarzenie na Facebooku +tu+