KONKRETNIE O WIŚLE #4 – WARSZTATY


CZAS: 26.08
MIEJSCE: PLAC ZABAW, BULWAR GRZYMAŁY-SIEDLECKIEGO

Dziękujemy za ciekawe spotkanie!
Z Mateuszem Mastalskim rozmawialiśmy m.in o rewitalizacji kopenhaskiego nadbrzeża i zaangażowaniu mieszkańców w procesy decyzyjne dotyczące przestrzeni wspólnej.

W części warsztatowej poznaliśmy i wspólnie omawialiśmy wyniki badań Magdaleny Wojnowskiej-Heciak, doktorantki na WA PW, dotyczące potrzeb mieszkańców prawego brzegu Wisły. W ich kontekście dyskutowaliśmy nad możliwościami aktywnego spędzania czasu nad rzeką. Kolejną częścią spotkania była praca z mapą i wyznaczanie potencjalnych połączeń pieszo-rowerowych przez Wisłę. Projekt “Traktu Praskiego” – kładki łączącej ulicę Karową i Okrzei przedstawiła architektka Małgorzata Dembowska. 

Poniżej znajdziecie podsumowanie spotkania:

KOPENHAGA
* elementy połączenia, infrastruktura mostów
* kładki, kultura rowerowa
* publiczne, reprezentacyjne instytucje przeniesione na nadbrzeże
* konsultacje społeczne z mieszkańcami przed każdą inwestycją, proces uzyskiwania zgody nawet do 10-15 lat
* otwarte osiedla mieszkaniowe na nadbrzeżu - przestrzeń dla wszystkich
* woda dla wszystkich: baseny miejskie, przystanie
* rozwój małych biznesów nadrzecznych: "go boat" - wypożyczalnia łódek, street food
* kultura czasu wolnego

BADANIA: WISŁA W OCZACH MIESZKAŃCÓW WARSZAWY
* Wisła - głównie rekreacja
* spacer i konsumpcja > sport 
* 28% mieszkańców spędzających czas wolny nad Wisłą, 26 % kilka razy w tygodniu
* jedynie 2% badanych rozpoznających kampanię "Dzielnica Wisła"
* przygotowanie zagadnień do dalszej pracy na podstawie zebranych danych
* ścieżka pieszo-rowerowa na praskim brzegu

BRAKI I SŁABOŚCI NAD WISŁĄ
* niewystarczająca ilość toalet
* brak rekreacji czy brak promocji?
* możliwości uprawiania sportów wodnych: Port Czerniakowski, “Pedałuj i płyń”
* konieczność integracji i lepszej promocji inicjatyw wiślanych
* nowa funkcja: pracownik wiślany
* różne profile korzystania z Wisły: mieszkańcy Powiśla i Saskiej Kępy vs. weekendowi odwiedzający
* rewitalizacja terenów wiślanych: przyciągnięcie biznesu, restauratorów, więcej życia

KŁADKI PIESZO-ROWEROWE W WARSZAWIE
* planowanie kładek i myślenie o ich konsekwencjach
* analiza ciągów komunikacyjnych
* lepsza komunikacja miejska dla terenów nadwiślanych 
* Trakt Praski - projekt Małgorzaty Dembowskiej, kładka łącząca ul. Karową i Okrzei - z Krakowskiego Przedmieścia do Centrum Pragi w 10 min 


fot. Michał Dąbrowski
Wydarzenie odbywa się w ramach tegorocznej edycji cyklu SYNCHRONIZACJA, poświęconej konkretnym możliwościom wymyślania na nowo relacji na jakich oparta jest organizacja miast i jest kontynuacją wydarzenia SWISS-POL. Punkt wyjścia stanowią DZIURY W CAŁYM rozumiane jako dociekliwość i szukanie tych przestrzeni, które trwają na uboczu, pozostają nietknięte przez dynamikę miasta-przedsiębiorstwa. Nawiązanie do tytułu książki Krzysztofa Nawratka „Dziury w całym. Wstęp do miejskich rewolucji” (wyd. Krytyka Polityczna 2012) nie jest przypadkowe. Edycja pomyślana, jako krytyczny projekt analityczny, nakierowana jest na poszukiwanie KONKRETU, ujawnienie roli architektów, socjologów, polityków, miejskich aktywistów, urzędników oraz mieszkańców w realnym kreowaniu lepszej organizacji przestrzennej i jakości życia.

Organizator: Fundacja Bęc Zmiana / www.beczmiana.pl
Współpraca: Plac Zabaw

Synchronizacja edycja 2015 / Konkret realizowana jest dzięki wsparciu uzyskanemu od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Miasta Stołecznego Warszawa