MACIEJ FRĄCKOWIAK, KACPER POBŁOCKI / WYKŁAD

+Bęc Zmiana podczas Tygodnia z Architekturą+

CZAS: 4.10
MIEJSCE: Pawilon OW SARP

16:00 prezentacja wystawy „Adrichalim”
16:30 wykład Macieja Frąckowiaka "Siłą rzeczy. Materialność i miejska zmiana"
17:00 wykład Kacpra Pobłockiego "Przyszłość planowania, planowanie dla przyszłości"
17:30 dyskusja moderowana przez Bognę Świątkowską
18:00 pytania 


Maciej Frąckowiak "Siłą rzeczy. Materialność i miejska zmiana"

Miasta wydają się ostatnio otwarte, podatne, przyjazne. Szczególnie latem, podczas rozmaitych festiwali, kiedy to na ulicach króluje proces, warsztaty, projekcje plenerowe czy performans i przyglądając się temu wszystkiemu dojść można do wniosku, że miasto naprawdę przeobraża się dzięki energii mieszkańców. Czar pryska jednak w momencie, w którym ktoś zechce wbić w ziemię łopatę, wyjąć cegłę ze ściany, zawiesić coś na elewacji lub przeorać betonowe podwórko. Wszystko to pociąga za sobą zupełnie inną odpowiedzialność, kontakty z instytucjami i nowe zobowiązania. Na pierwszy rzut oka – zbyteczny trud, ale jak można dowieść na przykładzie interwencji materialnych z polskich miast, tylko takie działania mają dzisiaj szansę powodować realną, konkretną zmianę, wywołaną nie tyle przemianami świadomości, co  – właśnie – siłą rzeczy, która wymusza negocjowanie i tworzenie nowych powiązań. Tematem wykładu były również pułapki uprzedmiotowienia grożące akcjom realizowanym w tej formule a także "sztuka remontu", czyli próba zarysowania krytycznej, aktualnej strategii dla działań animujących przestrzeń, które posługują się materialnością z intencją miejskich zmian.

Kacper Pobłocki  "Przyszłość planowania, planowanie dla przyszłości"

Od czasów słynnej debaty między Oskarem Lange i Fredrichiem von Hayekiem, a także po upadku bloku komunistycznego i tzw. gospodarek planowych, idea planowania została wrzucona na śmietnik historii. Urbanistyka to jedna z nielicznych dziedzin, w której idea ta zachowała się. W niniejszym wykładzie starałem się zastanowić, co byłoby gdyby ideę planowania urbanistycznego rozszerzyć na inne dziedziny – m.in. na sferę polityki ekonomicznej. Pokazałem, w jaki sposób wyrugowanie planowania było jednym z powodów krachu systemu finansowego z 2008 r. i w jaki sposób można traktować, idąc tropem amerykańskiego urbanisty Shlomo Angela, planowanie jako sztukę nie tylko przygotowywania się na przyszłość, ale i przygotowywania wspólnej przyszłości.

Biogramy:

Maciej Frąckowiak – socjolog, zainteresowany formami aktywności i bezczynności społecznej w miastach, a także obrazem, który próbuje traktować jako narzędzie i pretekst do badań oraz zmiany relacji społecznych. Autor tekstów, kurator i inicjator działań w tych obszarach. Doktorant w Instytucie Socjologii UAM, członek zespołu Centrum Praktyk Edukacyjnych przy CK Zamek.

Kacper Pobłocki – adiunkt w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM w Poznaniu. Absolwent University College Utrecht, Central European University oraz Center for Place, Culture and Politics przy Uniwersytecie Miejskim (CUNY) w Nowym Jorku. Publikował m.in. w Critique of Anthropology, czy Polish Sociological Review. Jego praca doktorska pt. The Cunning of Class - Urbanization of Inequality in Post-War Poland (2010) została wyróżniona Nagrodą Prezesa Rady Ministrów. Współautor tomu "Anty-bezradnik przestrzenny - prawo do miasta w działaniu" (Res Publica Nowa, 2013). Jesienią  br. ukarze się jego książka "Kapitalizm. Historia krótkiego trwania" (Bęc Zmiana).

Organizator: Fundacja Bęc Zmiana / beczmiana.pl
Współpraca: Oddział Warszawski SARP

Podczas Tygodnia z Architekturą w Oddziale Warszawskim Stowarzyszenia Architektów Polskich w Pawilonie SARP przy ul. Foksal 2 odbył się cykl wykładów, debat i warsztatów z udziałem wybitnych urbanistów, architektów, aktywistów miejskich, urzędników i teoretyków.

Wydarzenie odbywa się w ramach tegorocznej edycji cyklu SYNCHRONIZACJA, poświęconej konkretnym możliwościom wymyślania na nowo relacji na jakich oparta jest organizacja miast. Punkt wyjścia stanowią DZIURY W CAŁYM rozumiane jako dociekliwość i szukanie tych przestrzeni, które trwają na uboczu, pozostają nietknięte przez dynamikę miasta-przedsiębiorstwa. Nawiązanie do tytułu książki Krzysztofa Nawratka „Dziury w całym. Wstęp do miejskich rewolucji” (wyd. Krytyka Polityczna 2012) nie jest przypadkowe. Edycja pomyślana, jako krytyczny projekt analityczny, nakierowana jest na poszukiwanie KONKRETU, ujawnienie roli architektów, socjologów, polityków, miejskich aktywistów, urzędników oraz mieszkańców w realnym kreowaniu lepszej organizacji przestrzennej i jakości życia.

Synchronizacja edycja 2015 / Konkret realizowana jest dzięki wsparciu uzyskanemu od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Miasta Stołecznego Warszawa