ORGANIZACJA WIZUALNA RUCHU OBURZONYCH / WYKŁAD

SYNCHRONIZACJA 2011

Czas: 16.11, g. 18.30
Miejsce: Fundacja Bęc Zmiana, ul. Mokotowska 65/7 
Wykład: Rafał Żwirek, Igor Stokfiszewski 


Zapis dokumentalny tworzenia się i funkcjonowania języka wizualnej komunikacji europejskiego Ruchu Oburzonych: od początku jego uczestnicy komunikują się za pomocą pisanych ręcznie plakatów, transparentów, których nie tylko treść, ale i forma są odbiciem przekonań i zaangażowania ich autorów. Jaki jest język wizualny tych komunikatów oraz symboli, które powstały w namiotowych miasteczkach Oburzonych? Jaka jest charakterystyka tego języka wizualnego? Czy można go oceniać w kategoriach projektowych? Czy indywidualizm, emocjonalność, niedoskonałość, skrótowość są jego siłą czy słabością?


Igor Stokfiszewski - krytyk literacki. Studiował polonistykę na Uniwersytecie Łódzkim i Jagiellońskim w Krakowie. Od 2006 roku członek zespołu „Krytyki Politycznej”, współkurator REDakcji KP w Warszawie. Szkice i recenzje publikował m.in. w „Gazecie Wyborczej”, „Tygodniku Powszechnym”, „Krytyce Politycznej”, „Ha!arcie”, „FA-arcie” i „die tageszeitung”. Jako recenzent filmowy współpracował z programem telewizyjnym Kinematograf (TVP1).

Rafał Żwirek - od wielu lat zajmuje się filmem dokumentalnym, jest absolwentem Mistrzowskiej Szkoły Reżyserii Filmowej Andrzeja Wajdy, pracuje także jako operator, czasem fotograf. Współpracuje z artystami wizualnymi: Joanną Rajkowską, Karolem Radziszewskim, Anna Molską, na stałe z Arturem Żmijewskim oraz instytucjami m.in. z Fundacją Bęc Zmiana i Krytyką Polityczną. Od maja dokumentował Ruch Oburzonych – w Hiszpanii, Francji, Brukseli – pokaz zdjęć dotyczących organizacji wizualnej Ruchu jest pobocznym efektem tego działania.