JAKIE MARZENIA, TAKA ARCHITEKTURA / WYKŁAD

SYNCHRONIZACJA 2011 
Czas: 17.11.2011 (czwartek), godz. 18.30
Miejsce: Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej, ul. Koszykowa 55
Wykład: Krzysztof Nawratek
Wykład Krzysztofa Nawratka, znanego z kontrowersyjnych tez teoretyka miasta podda krytycznej analizie popularne oczekiwania wobec architektury w XXI wieku. W tekście do towarzyszącej cyklowi Architektura XXI wieku publikacji, Krzysztof Nawratek napisał: "Architektura powstaje z marzeń. Z idei i snów, które przekraczają „tu i teraz”. Szklane domy to było marzenie o lepszym świecie, o lepszym, bardziej sprawiedliwym społeczeństwie. Architektura lat 60. i 70. to było marzenie o nieograniczonym postępie, takim, który sięgnie gwiazd. O czym marzymy dziś? A przede wszystkim – kto marzy? By marzenie stało się architekturą, nie wystarczy marzenie jednostki."

dr Krzysztof Nawratek - wykładowca architektury, dyrektor studiów magisterskich w School of Architecture, Design and Environment na Uniwersytecie w Plymouth (UK), teoretyk miasta. Autor wielu publikacji, przede wszystkim książek Ideologie w przestrzeni. próby demistyfikacji(Kraków 2005), Miasto jako idea polityczna (Warszawa 2008, wydanie angielskie City as a political idea Plymouth 2011) w przygotowaniu Dziury w całym. Wstęp do miejskich rewolucji (Warszawa 2012).
Partner wydarzenia: Ogólnopolskie Stowarzyszenie Studentów Architektury / www.ossa.org.pl