KULTURY MŁODZIEŻOWE I ICH WPŁYW NA MIASTA PRZYSZŁOŚCI / PANEL DYSKUSYJNY

CZAS: 15.10

MIEJSCE: Ośrodek Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich UW

PANEL DYSKUSYJNY: Kultury młodzieżowe i ich wpływ na miasta przyszłości. Dusze stolic a nowe technologie.

KONFERENCJA Nowe pokolenia a stolice przyszłości
Casablanca, Paryż, Bruksela, Berlin, Warszawa i KijówPaneliści:
Karol Piekarski, MediaLab Katowice
Piotr Cichocki, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet Warszawski
Grzegorz Warzecha, CivilHub
Karolina Iwińska-Wojtkowska, Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy, Virtualna Warszawa
Moderacja: Bogna Świątkowska, Fundacja Bęc Zmiana

Obszar zagadnień: 
Sposób w jaki technologie są wykorzystywane przez użytkowników młodej generacji wyznaczają przyszłość sposobów użytkowania tych narzędzi. Czy miasta wystarczająco pilnie ich obserwują? Czego się od nich uczą, co wdrażają? Jak nowatorskie sposoby komunikacji, zbierania danych, mapowania potrzeb tworzone dziś z myślą o mieście, zmienią sposób doświadczania miasta, uczestniczenia w życiu społecznym, komunikowania się mieszkańców, kształtowania materialnej rzeczywistości? Jaka będzie pozycja lokalności w tworzeniu konkretnych rozwiązań, a gdzie królować będzie algorytm?

Biogramy:

dr PIOTR CICHOCKI
antropolog kultury, adiunkt i zastępca dyrektora ds. studenckich Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UW, członek Rady Instytutu i Rady Wydziału Historycznego. Koordynator i prowadzący projekty badawcze: w 2009-2011 „Wspólnota lokalna i światłowód” oraz od 2011 „Kreowanie i kupowanie kultury”. W 2011 udział w badaniach „Nierozpoznane wymiary rozwoju kulturowego” (powiat szydłowiecki) w charakterze głównego badacza (badania realizowane przy współpracy z Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki oraz Narodowym Centrum Kultury). Kierownik grantu Narodowego Centrum Nauki „Lokalne konteksty korzystania z serwisów społecznościowych. Studium porównawcze”, którego efektem była praca doktorska pt. „Etnografia wybranych internetowych serwisów społecznościowych. Relacje wirtualności i realności” obroniona w 2011 r. W grudniu 2012 roku ukazała się w formie książki „Sieć przyjaciół” wydanej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

KAROLINA IWIŃSKA-WOJTKOWSKA 
Główny specjalista w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy, zaangażowana we wdrażanie projektu Virtualna Warszawa dotyczącego wprowadzania innowacyjnych usług publicznych. Projekt został doceniony przez Fundację Bloomberg Philanthropies i otrzymał nagrodę w wysokości 
1 mln euro w europejskiej edycji konkursu Mayors Challenge. Obecnie trwa faza pilotażowa projektu.

KAROL PIEKARSKI
Medioznawca, kurator projektów artystycznych, społecznych i edukacyjnych w obszarze nowych mediów. Pracuje dla Instytucji Kultury Katowice – Miasto Ogrodów, w której zajmował się m.in. przygotowaniem aplikacji miasta w konkursie o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016. Od 2012 r. prowadzi projekt Medialab Katowice i realizuje festiwal sztuki i technologii art+bits. Jest absolwentem Uniwersytetu Śląskiego, gdzie obecnie przygotowuje doktorat na temat ekonomii percepcji i nadmiaru informacji w internecie.

GRZEGORZ WARZECHA 
Prezes Fundacji CivilHub, działacz społeczny. Posiada certyfikaty z zarządzania projektami oraz obsługi wielu programów informatycznych (m.in. certyfikowany partner Microsoftu). Założył firmy z obszaru IT zajmujące się szkoleniami pracowników w korporacjach i instytucjach publicznych, dzięki czemu był w stanie sfinansować budowę platformy CivilHub, pierwsze na świecie narzędzie, które na taką skalę umożliwia proponowanie przez każdego obywatela zmian - w wymiarze lokalnym, jak i też globalnym. Wraz z prof. Januszem Czapińskim opracował założenia do stworzenia portalu mającego odpowiadać na potrzebę zwiększania partycypacji obywatelskiej. 

Wydarzenie odbywa się w ramach tegorocznej edycji cyklu SYNCHRONIZACJA, poświęconej konkretnym możliwościom wymyślania na nowo relacji na jakich oparta jest organizacja miast. Punkt wyjścia stanowią DZIURY W CAŁYM rozumiane jako dociekliwość i szukanie tych przestrzeni, które trwają na uboczu, pozostają nietknięte przez dynamikę miasta-przedsiębiorstwa. Nawiązanie do tytułu książki Krzysztofa Nawratka „Dziury w całym. Wstęp do miejskich rewolucji” (wyd. Krytyka Polityczna 2012) nie jest przypadkowe. Edycja pomyślana, jako krytyczny projekt analityczny, nakierowana jest na poszukiwanie KONKRETU, ujawnienie roli architektów, socjologów, polityków, miejskich aktywistów, urzędników oraz mieszkańców w realnym kreowaniu lepszej organizacji przestrzennej i jakości życia. 

Synchronizacja edycja 2015 / Konkret realizowana jest dzięki wsparciu uzyskanemu od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Miasta Stołecznego Warszawa


Wydarzenie na Facebooku +tu+