KONKRETNIE O WIŚLE #2 – WARSZTATY


CZAS: 5.08
MIEJSCE: PLAC ZABAW, BULWAR GRZYMAŁY-SIEDLECKIEGO


Dziękujemy za liczne przybycie i ciekawe warsztaty.
Spotkanie rozpoczęliśmy od sum wykorzystanych w zeszłorocznym budżecie partycypacyjnym. O realizacji dotychczas zaakceptowanych projektów opowiedział Grzegorz Gądek.
Z Piotrem Żółtowskim – ekspertem w dziedzinie budowy mostów rozmawialiśmy o realnych możliwościach budowy kładek przez Wisłę oraz wykorzystywaniu już istniejących struktur. Poniżej znajdziecie podsumowanie spotkania:


fot. Michał Dąbrowski
– BUDŻET PARTYCYPACYJNY – cechy zgłaszanych projektów:
* określenie elementów i założeń, bez zaprojektowanej formy
* koszt projektu pokrywany z budżetu
* wnioski wykorzystujące duże sumy poddawane krytyce
* realizacja wybranych projektów poza kontrolą zgłaszających

– Z KIM ROZMAWIAĆ?
* RZGW – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie
* Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. zagospodarowania nadbrzeża Wisły
*możliwość łączenia budżetów z kilku dzielnic?

– CHARAKTERYSTYKA KORYTA WISŁY
* duża przepływowość  – 6 tys. m3/s
* odprowadzenie wody z południa Polski do morza
* budowle regulacyjne vs. kanalizacyjne

– MOSTY I KŁADKI – realne możliwości budowy w ramach Budżetu Partycypacyjnego
* koszty budowy mostów i kładek przekraczające sumy w budżecie
* przykłady kosztów mostów zagranicznych (Millenium Bridge w Londynie)
* zgłaszanie projektów do Budżetu w celu nagłośnienia i zwrócenia uwagi na konkretny problem, nie w celu jego realizacji
*pomysły na pozyskiwanie środków na budowy kładek

– WYKORZYSTYWANIE ISTNIEJĄCYCH STRUKTUR
*dobudowywanie struktur do istniejących mostów
* stracona szansa: wykorzystanie zniszczonej struktury mostu Łazienkowskiego jako kładki dla pieszych i rowerzystów. 
* kratownica na Żeraniu – możliwość stworzenia kładki?
* przykład mostu Biskupa Jordana w Poznaniu – zabytkowy most przekształcony w kładkę dla pieszych i rowerzystów

– MOSTY WCZORAJ I DZIŚ
* przywracanie ciągów komunikacyjnych
* stacje wiślane, wygodny transport rzeczno-lądowy 
* mosty na śladach historycznych
* przywrócenie żeglowności rzeki
* kładka wykorzystująca Oś Stanisławowską


fot. Michał Dąbrowski

Wydarzenie odbywa się w ramach tegorocznej edycji cyklu SYNCHRONIZACJA, poświęconej konkretnym możliwościom wymyślania na nowo relacji na jakich oparta jest organizacja miast i jest kontynuacją wydarzenia SWISS-POL. Punkt wyjścia stanowią DZIURY W CAŁYM rozumiane jako dociekliwość i szukanie tych przestrzeni, które trwają na uboczu, pozostają nietknięte przez dynamikę miasta-przedsiębiorstwa. Nawiązanie do tytułu książki Krzysztofa Nawratka „Dziury w całym. Wstęp do miejskich rewolucji” (wyd. Krytyka Polityczna 2012) nie jest przypadkowe. Edycja pomyślana, jako krytyczny projekt analityczny, nakierowana jest na poszukiwanie KONKRETU, ujawnienie roli architektów, socjologów, polityków, miejskich aktywistów, urzędników oraz mieszkańców w realnym kreowaniu lepszej organizacji przestrzennej i jakości życia.

Organizator: Fundacja Bęc Zmiana / www.beczmiana.pl
Współpraca: Plac Zabaw

Synchronizacja edycja 2015 / Konkret realizowana jest dzięki wsparciu uzyskanemu od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Miasta Stołecznego Warszawa