KONKRETNIE O WIŚLE #1 – WARSZTATYCZAS: 29.07
MIEJSCE: PLAC ZABAW, BULWAR GRZYMAŁY-SIEDLECKIEGO

Dziękujemy za liczne przybycie i pracę grupy roboczej! 
Rozmawialiśmy o tym, jakie mamy oczekiwania względem nabrzeży Wisły i o tym, jakie nowe rozwiązania można wprowadzić na obu brzegach oraz na rzece. Pomysły, jakie zostały zgłoszone podzieliliśmy na dwie kategorie:

– FUNKCJE 
mieszkalna
* mieszkania na barkach — przyłącza / media
natura
* oczyszczenie koryta rzeki 
* praska strona Wisły – rowery wodne, korytarz ekologiczny, punkty widokowe, panorama
użytkowa
* duży miejski dach, wiaty antydeszczowe
* światło — doświetlenie, alternatywne źródła energii
* targi (na barkach, warzywne)
* remont istniejącej infrastruktury
* miejski internet
* wodopoje
rekreacja
* baseny kąpielowe
* wiatrak, młyn – karuzela
* różnorodność ofert dla grup wiekowych i społecznych (bukiniści, antykwariaty, place zabaw)
* miejsca odpoczynku / ławki
* zjeżdżalnie, park linowy
kultura 
* przestrzenie kultury
widok
* lustro na prawym brzegu
* punkty widokowe na prawym brzegu 
wiele funkcji
* mosty z funkcją (MIESZKALNE, HANDLOWE, PARKINGI)
* plac na moście 


fot. Michał Dąbrowski
— TRANSPORT I KOMUNIKACJA
do Wisły
* ułatwienie dostępu do rzeki  
* pomosty miejskie / przystanie
wzdłuż Wisły
* autobusy często kursujące wzdłuż brzegów, linia most Skłodowskiej-Curie – Siekierkowski
* ścieżka nad wodociągami — kładka, tunel
przez Wisłę
* szybka komunikacja rzeczna, w tym siedmiomilowe buty
* warszawiacy budują mosty (metodą jednej deski) — kładki nad Wisłą
* kolejka linowa
* rowery – z brzegu na brzeg, promy z rowerami
zintegrowany system
* węzły komunikacyjne

oraz warto się zastanowić nad dyscypliną:
– PROJEKTY SEZONOWE (wiosna/lato/jesień/zima: pory roku + poziom wody w Wiśle).

fot. Michał Dąbrowski

Kolejne spotkanie, po prezentacji dotyczącej Rzymu, rozpoczęło się od liczb – jakie sumy były do wykorzystania w latach 2015 i 2016 w budżecie obywatelskim w Warszawie i jak kosztowne były projekty przyjęte do realizacji, co jest istotne przy wyznaczaniu ram dla projektów/pomysłów, które możemy do niego zgłosić. 


Wydarzenie odbywa się w ramach tegorocznej edycji cyklu SYNCHRONIZACJA, poświęconej konkretnym możliwościom wymyślania na nowo relacji na jakich oparta jest organizacja miast i jest kontynuacją wydarzenia SWISS-POL. Punkt wyjścia stanowią DZIURY W CAŁYM rozumiane jako dociekliwość i szukanie tych przestrzeni, które trwają na uboczu, pozostają nietknięte przez dynamikę miasta-przedsiębiorstwa. Nawiązanie do tytułu książki Krzysztofa Nawratka „Dziury w całym. Wstęp do miejskich rewolucji” (wyd. Krytyka Polityczna 2012) nie jest przypadkowe. Edycja pomyślana, jako krytyczny projekt analityczny, nakierowana jest na poszukiwanie KONKRETU, ujawnienie roli architektów, socjologów, polityków, miejskich aktywistów, urzędników oraz mieszkańców w realnym kreowaniu lepszej organizacji przestrzennej i jakości życia.


Organizator: Fundacja Bęc Zmiana / www.beczmiana.pl
Współpraca: Plac Zabaw

Synchronizacja edycja 2015 / Konkret realizowana jest dzięki wsparciu uzyskanemu od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Miasta Stołecznego Warszawa