MATTHEW GANDY: MARGINALIA: ESTETYKA, EKOLOGIA ORAZ MIEJSKIE NIEUŻYTKI / WYKŁAD

SYNCHRONIZACJA 2013

Czas: 18.10, godz. 19.00
Miejsce: Warszawa, Nowy Teatr, ul. Madalińskiego 10/16

Nieużytki stanowią nieodłączny element miejskiego i przemysłowego krajobrazu w wielu miejscach na świecie. Chociaż sam termin wszedł mocno w obręb utylitarnych dyskursów dotyczących odnowy rzekomo pustych i nieproduktywnych przestrzeni, to tak naprawdę mieści on wiele znaczeń, dając się odnieść do rozmaitych rodzajów przestrzeni o różnorakich cechach środowiskowych. Niniejsza prezentacja analizuje nieużytki, mające w mieście status anomalii, jako interdyscyplinarny obszar, którego granice wyznaczają zjawisko powrotu zainteresowania miejską bioróżnorodnością oraz alternatywne wizje krajobrazu, który niczego by nie udawał. Można sądzić, że teoretycznie zniuansowana i mocno osadzona w historii koncepcja krzyżująca krytyczne dyskursy kultury z najnowszymi osiągnięciami w dziedzinie ekologii miast ma szansę stworzyć przeciwwagę wobec czysto funkcjonalnego podejścia do miejskiej przyrody. 

Matthew Gandy jest profesorem geografii londyńskiego University College; w latach 2006-20111 pełnił także funkcję dyrektora UCL Urban Laboratory. Autor i redaktor publikacji: Concrete and clay: reworking nature in New York City (MIT Press, 2002), Hydropolis (Campus, 2006, współ-redaktor) oraz Urban Constellations (Jovis, 2011, redaktor), a także artykułów publikowanych na łamach New Left Review, IJURR, Society and Space i wielu innych pism. Gandy mocno angażuje się w sprawy lokalnej społeczności dzielnicy Hackney we wschodnim Londynie; jest członkiem Hackney Biodiversity Partnership. Obecnie, kończy pracę nad trzema książkami: The fabric of space: water, modernity, and the urban imagination (dla MIT Press), Moth (dla serii zoologicznej Reaktion), oraz współredagowanym zbiorem The acoustic city (dla Jovis). W latach 2013-2015 prowadzi działalność naukową w Fundacji Gerdy Henkel na berlińskim Uniwersytecie Sztuki.————-
Dodatkowo o godz. 17.00 zapraszamy na:

# dyskusję ARCHITEKTURA DREWNIANA W MIEŚCIE z udziałem Aleksandry Stępnikowskiej i Agnieszki Rasmus (Fundacja Centrum Architektury) oraz Dariusza Śmiechowskiego (Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP),# prezentację ARCHITEKTURA KOLONIALNA JAKO NARZĘDZIE INŻYNIERII SPOŁECZNEJ organizowaną przez redakcję kwartalnika architektonicznego RZUT.
Projekt jest realizowany dzięki wsparciu finansowemu otrzymanemu od m. st. Warszawy oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Patroni medialni: Notes.na.6.tygodni, Bryla.pl, Dziennik Opinii, Res Publica Nowa
Partnerzy: Otwarty Jazdów, Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP