ŚWIATŁOSŁOWA
SYNCHRONIZACJA 2009

Czas: start 7.08.
Miejsce: Warszawa, 515. kilometr Wisły (lewy brzeg Wisły między mostem Śląsko-Dąbrowskim, a mostem Gdańskim), na wysokości Starego Miasta

Dwoje młodych projektantów Karol Murlak i Magda Czapiewska, zamienią betonowe nabrzeże Wisły w nośnik myśli. Światłosłowa, będące cytatem z wiersza poety Andrzeja Sosnowskiego, rozbłysną na nadwiślańskim bulwarze.
Fragment wiersza poety naniesiony został na nawierzchnię bulwaru przeskalowanymi literami o wysokości ponad metra, reagującymi na światło. Najpierw prawie niewidoczne, teraz ujawniają się w świetle dziennym. Projektowi towarzyszy seria druków, do produkcji których wykorzystano farby reagujące na światło.

Andrzej Sosnowski ur. 1959 w Warszawie, poeta, tłumacz, redaktor „Literatury na świecie”. Ukończył anglistykę na Uniwersytecie Warszawskim. Uznawany za „naszą najdalej wysuniętą placówkę poetycką”, dziś prawdopodobnie najpilniej czytany i budzący najwięcej „kontrowersji” polski poeta współczesny. Kojarzony z opcją „lingwistyczną” i ponowoczesnym zwątpieniem we wszelkie narracje. Przysłowiowa stała się formułka, w której piszący o Sosnowskim krytycy tłumaczą się ze swojej porażki w uchwyceniu tej poezji lub spowiadają się z trudności w lekturze. Otrzymał większość nagród poetyckich, od nagrody im. Iłłakowiczówny za debiut po Kościelskich. Nominowany do Nike w 1997. Opublikował następujące książki poetyckie: Życie na Korei (1992), Sezon na Helu (1994), Stancje (1997), Konwój. Opera (1998), Zoom (2000), Taxi (2003), Gdzie koniec tęczy nie dotyka ziemi (2005) oraz Po tęczy (2007), a także tom niezwykłej prozy Nouvelles Impressions d’Amerique (1994). Był współpomysłodawcą albumu Warszawa, wraz z fotografem Markiem Atkinsem i Tadeuszem Piórą. Niedawno ukazały się jego szkice w zbiorze pt. Najryzykowniej. W 2006 r. większość jego wierszy została zebrana w tomie Dożynki, 1987-2003. Tłumaczył m.in. Ezrę Pounda, Johna Ashbery’ego, Elizabeth Bishop, Jane Bowles, Ronalda Firbanka, Jamesa Schuylera i Raymonda Roussela. Miłośnik wyrafinowanego popu, zwłaszcza Davida Bowie i Scotta Walkera. Mieszka w Warszawie.W pogodne wieczory w następujących terminach czynna wypożyczalnia latarek UV:
28-30.08, godz. 21-24
04-06.09, godz. 20-23
11-13.09, godz. 20-23
18-20.09 w godz. 20-23


Projekt, jako część Festiwalu Sztuki nad Wisłą Przemiany, realizowany jest dzięki dotacji otrzymanej od m.st. Warszawy // www.warszawa2016.pl