REFLEX / INSTALACJA


fot. Michał Dąbrowski, www.michaldabrowski.com

CZAS: OD 13.06.
MIEJSCE: WARSZAWA, PODWÓRKO PRZY UL. SZPITALNEJ 6


Akcja „Więcej światła” to pierwsza publiczna prezentacja testowej realizacji projektu Reflex autorstwa Joanny Piaścik. Praca ta zwyciężyła w konkursie BMW/URBAN/TRANSFORMS, zorganizowanym przez BMW Group Polska oraz Fundację Bęc Zmiana. Celem konkursu było wyłonienie najciekawszych rozwiązań poprawiających jakość życia w mieście, dzięki którym miasto może się stać miejscem bardziej przyjaznym dla swoich mieszkańców.

 

Zwycięski projekt powstał z intencją doświetlenia fasad budynków i podwórek, poprzez umieszczenie na przeciwległej ścianie specjalnie przygotowanych ekranów odbijających światło. Promienie słońca, padające na fasadę południową lub południowo-wschodnią, kierowane są do sąsiadów, do których mieszkań słońce dociera znacznie rzadziej lub prawie wcale. 
Powierzchnia odbijająca światło wykonana jest z aluminiowych, modularnych elementów, które dowolnie można mocować obok siebie i pokryć nimi dowolnie duże fragmenty ścian. To pierwsza i jak na razie testowa realizacja tego projektu, przygotowana we współpracy z Wydziałem Fizyki Politechniki Warszawskiej, która ma sprawdzić jego efektywność i jakość działania, uwzględniając m.in. wpływ warunków atmosferycznych.

fot. Michał Dąbrowski, www.michaldabrowski.com
Testowa realizacja Reflexu zostanie pokazana w ramach tegorocznej edycji projektu Synchronizacja, która w tym roku przebiega pod hasłem Konkret (Dziury w  całym) 
i koncentruje się na tym, co oprócz wiedzy i refleksji powoduje rzeczywistą zmianę. Projekt realizowany jest przez Fundację Bęc Zmiana dzięki dofinansowaniu od m.st. Warszawy oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Współpraca: BMW Group Polska, Wspólnota Mieszkaniowa Szpitalna 8, RISK
Wydarzenie na Facebooku +tu+ 


fot. Michał Dąbrowski, www.michaldabrowski.com