KOGO OBCHODZI MIASTO / BARCAMP

SYNCHRONIZACJA 2012

Czas: 16.12, niedziela, g. 12.00
Miejsce: Warszawa, PaństwoMiasto, ul. Andersa 29

Barcamp warszawskich inicjatyw miejskich. Otwarty przegląd oddolnych ruchów, inicjatyw oraz organizacji, powstałych i działających w Warszawie, zajmujących się kwestiami miejskimi. Żywy katalog osób, tematów, problemów oraz postaw, okazja do spotkania i rozmowy. Ostatnie 10 lat to czas wzrostu oddolnego zainteresowania miastem i architekturą, budzenia się ruchów miejskich, badań zjawisk społecznych zachodzących w miastach, opartych na wiedzy działaniach inicjowanych przez entuzjastów, za którymi często nie stoją żadne instytucje, ale dla których podstawą jest szczera chęć poznania swojego lokalnego środowiska.

KOGO OBCHODZI MIASTO? / BARCAMP INICJATYW MIEJSKICH 1 from Fundacja Bęc Zmiana on Vimeo.


Wśród potwierdzonych uczestników: Przywróćmy miastu rzekę, Kolektyw Syrena, Fundacja Centrum Architektury, Powojenny Modernizm, Architektura.pl, FUTUWAWA, Tomasz Smol.

Zgłoszenia: szymon@beczmiana.pl

Spotkanie wchodzi w skład programu wydarzeń towarzyszących wystawie CHWAŁA MIASTA.

Organizator: Fundacja Bęc Zmiana, Warszawa / www.bęczmiana.pl
Współpraca: PaństwoMiasto, Warszawa, ul. Andersa 29, Agencja Reklamowa Raphael, Węgierski Instytut Kultury w Warszawie, Powojenny modernizm /www.powojennymodernizm.com 
Patron Medialny: Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP, Notes na 6 Tygodni
Projekt Synchronicity 2012 realizowany jest dzięki dotacji od Miasta Stołecznego Warszawy oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego