COOPERATIVA STUDIO: PLATFORMA:URSUS / WYSTAWASYNCHRONIZACJA 2012

Czas: 1-31.09.2012
Miejsce: Dworzec Kolejowy Warszawa Ursus

Poszukiwanie tożsamości Ursusa jest dla cooperativa studio pretekstem do rozmów z mieszkańcami dzielnicy. Gdzie bije serce Ursusa? Jak chcieliby go widzieć sami mieszkańcy i w jaki sposób prezentować go na zewnątrz? Jak to jest być z Ursusa? Czy mieszkańcy czują się związani z tym miejscem? Fragmenty wypowiedzi ilustrowane fotografiami wybranych miejsc dzielnicy prezentowane są na stacji kolejowej Ursus, centrum komunikacyjnego dzielnicy, jako sekwencja wielkoformatowych plansz. platforma:ursus jest działaniem czasowym, nie pozostawi po sobie stałych śladów w przestrzeni miasta. Jest natomiast sygnałem dla odbiorców – zarówno mieszkańców jaki i podróżujących pociągiem, że Ursus ma głos!

Agnieszka Sikorska-Kwasieborska i Michał Kwasieborski – projektują wspólnie od ponad trzech lat. Tworzą markę cooperativa studio (wcześniej Kwasieborski design). Zajmują się zawodowo wzornictwem przemysłowym, grafiką użytkową i reklamą, projektują meble i wnętrza. Jednocześnie realizują własne autorskie i studyjne projekty, skupiające się najczęściej na projektowaniu partycypacyjnym, relacjach z odbiorcami i otoczeniem społecznym oraz formach interaktywnych, pozwalających użytkownikowi na dowolne kształtowanie przedmiotów. 

Kurator Culburb Ursus: Piotr Bujas
Organizator Culburb Ursus: Fundacja Bęc Zmiana, Warszawa / www.bęczmiana.pl
Partnerzy Culburb Ursus: Urząd Dzielnicy Ursus w Warszawie, Ośrodek Kultury Arsus w Ursusie, Austriackie Forum Kultury w Warszawie, Agencja Reklamowa Raphael
Organizator projektu Culburb: Centre for Central European Architecture, Praga /www.ccea.cz
Współorganizatorzy Culburb: Soho in Ottakring, Wiedeń; Kortárs Építeszeti Központ, Budapeszt; KUD C3, Lublana; Verejný podstavec, Bratysława; Centrum komunitného rozvoja, Bratysława
Patron Medialny: Notes na 6 tygodni / www.bęczmiana.pl/notes
Projekt Synchronicity 2012 realizowany jest dzięki dotacji od Miasta Stołecznego Warszawy oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Projekt Culburb realizowany jest dzięki dofinansowaniu m.in. Funduszu Wyszehradzkiego, unijnego Programu Kultura oraz European Cultural Foundation.