MIASTO NEOINDUSTRIALNE CZY REINDUSTRIALNE? / DYSKUSJA

SYNCHRONIZACJA 2012

Czas: 20.04 (piątek), g. 18.30
Miejsce: Warszawa, Galeria Raster, ul. Wspólna 63

Edwin Bendyk / Krzysztof Nawratek
MIASTO NEOINDUSTRIALNE CZY REINDUSTRIALNE? 

Przypadek: Ursus

Czy przemysł jest w mieście naprawdę niepotrzebny? Jaką rolę może odegrać w budowaniu pozytywnych procesów społecznych? Czy lepsza jest neoindustrializacja czy reindustrializacja? O tym na przykładzie warszawskiej dzielnicy Ursus, rozmawiać będą Edwin Bendyk, publicysta, dyrektor Ośrodka Badań nad Przyszłością Collegium Civitas, autor wydanej właśnie książki Bunt sieci oraz Krzysztof Nawratek, architekt i urbanista, wykładający architekturę na Uniwersytecie w Plymouth.

Krzysztof Nawratek przylatuje do Warszawy na zaproszenie Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Ursusa, by poprowadzić warsztaty urbanistyczne dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego. W tekście wstępu pisze m.in.: "podstawowym problemem współczesnego miasta jest utrata podmiotowości – pieniądze, idee, regulacje, władza, ludzie mają znaczenie, gdy przychodzą z zewnątrz. (…) Re-industrializacja jest więc warunkiem koniecznym odbudowy podmiotowości miasta, pozwala ona bowiem związać poszczególne miejskie wątki, porozumieć się poszczególnym skalom w jakich miejscy aktorzy działają. Re-industrializacja nie jest więc jedynie pomysłem na powtórne wprowadzenie przemysłu do miast, lecz na odbudowę relacji pomiędzy kapitałem a życiem i miejscem”. W warszawskiej dzielnicy Ursus te rozważania mają charakter jak najbardziej konkretny – przyszłość 180 hektarów terenów, na których wśród częściowo wyburzonych fabrycznych hal, działa blisko sto różnych przedsiębiorstw, nie została przesądzona.

– Przez długie lata symbolem Ursusa był animowany neon na budynku dyrekcji fabryki traktorów – mówi Edwin Bendyk. – Trzy ciągniki o kręcących się wesoło kołach odeszły do historii podobnie jak całe Zakłady Przemysłu Ciągnikowego URSUS. Neon łatwo odtworzyć, ale czy można i warto przywracać Ursusowi przemysł? Nie ma powrotu do dumnej industrialnej przeszłości, bo oparta była na modelu infrastrukturalnym i surowcowym, którego nie sposób utrzymać. Możliwa jest jednak neoindustrializacja, projekt budowy realnej gospodarki opartej na bitach, atomach i kreatywnej pracy ucieleśnionej, a nie spekulacjach.

O uczestnikach dyskusji:
Edwin Bendyk – publicysta zajmujący się wpływem technologii na życie społeczne. Publikuje w tygodniku „Polityka”. Członek założyciel Stowarzyszenia im. Stanisława Brzozowskiego. Wykłada w Collegium Civitas i Centrum Nauk Społecznych Państwowej Akademii Nauk. Dyrektor Ośrodka Badań nad Przyszłością Collegium Civitas oraz członek Rady Fundacji Nowoczesna Polska. Autor książek: Zatruta studnia. Rzecz o władzy i wolności (2002); Antymatrix – człowiek w labiryncie sieci (2004); Miłość, wojna, rewolucja. Szkice na czas kryzysu (2009), Bunt sieci (2012).
www.bendyk.blog.polityka.pl

Krzysztof Nawratek – architekt, urbanista, absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach, doktor nauk technicznych. Wykładał geografię społeczną na uniwersytecie w Rydze. Autor alternatywnego planu zagospodarowania przestrzennego Rygi. Od 2006 do 2008 roku mieszkał w Irlandii, gdzie pracował jako główny urbanista w firmie Colin Buchanan w Dublinie, a następnie jako pracownik naukowy w Instytucie Analiz Przestrzennych i Regionalnych na Uniwersytecie w Maynooth. Obecnie wykładowca architektury na Uniwersytecie w Plymouth w Wielkiej Brytanii. 
www.krzysztofnawratek.blox.pl

Dyskusja odbywa się w ramach tegorocznej edycji festiwalu Synchronicity. Projekty dla Warszawy przyszłości oraz działania Culburb. Ursus / www.architekturaXXI.pl/ursus / Organizator: Fundacja Bęc Zmiana / Projekt współfinansują: Miasto Stołeczne Warszawa, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Partner: Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Ursusa / www.ursusnaprzyszlosc.pl
Organizator konkursu „Miasto Przemysłowe 2.0″ współorganizowanego z Kołem Naukowym Studentów Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warszawskiego „SPATIUM”