COŚ, KTÓRE NADCHODZI / PUBLIKACJA

SYNCHRONIZACJA 2011

Żeby wiedzieć czym będzie architektura przyszłości, musimy najpierw dowiedzieć się, czym będzie społeczeństwo przyszłości.

Fundamentalnym założeniem cyklu wydarzeń Architektura XXI wieku jest umieszczenie przyszłości projektowania w szerszym planie społecznym. Słowo "architektura" oznacza przecież nie tylko formę przestrzeni ukształtowaną przez budynki, ale także – w szerszym rozumieniu – staje się synonimem struktury i porządku. Mówimy więc nie tylko o architekturze w sensie dosłownym, ale o wzajemnym oddziaływaniu i napięciu, jakie tworzy się na linii architektura miast – architektura społeczeństw. Nie ufamy wizualizacjom architektury XXI wieku produkowanym dziś przez architektów: bliżej im do nastawionych na efekt scenografii filmów science fiction albo komputerowych gier niż do zaspokojenia potrzeb mieszkańców miast. Pytamy więc o zdolność projektowania przyszłości. Ta zaś nieodłącznie związana jest z wyobraźnią charakteryzującą daną epokę, z duchem czasu, który wyznacza horyzont sposobów działania i myślenia.

Wśród autorów tekstów znaleźli się m.in. Bielecki, Borowski, Buchner, BudCud, Budzyński, Bendyk, Beylin, Cichocki, Cohen, Cymer, Czeredys, Czyżewski, Dominik, Erbel, Filiciak, Foucault, Gdula, Grosz, Happach/Happach, Jay, Jędruch/Leśniak-Rychlak, Krajewski, Kuciewicz/Gancarczyk, Kucza-Kuczyński, Kusiak, Kwietowicz, Laskowski, Leder, Lewicki/Łatak, London, Miesto, Murawski, Nawratek, Piątek, Rodrik, Rudnicka, Rutkowski, Skalska, Staniszkis, Stelmach, Szczęsny, Szlendak, Tarkowska, Tournikiotis, Trammer, Trybuś, Vidler, Walzer, Wasilkowska, Wiśniewski, Wojciechowski, WWAA, Wygnański, Zaremba, Żwirek, +48


Coś, które nadchodzi. Architektura XXI wieku
redakcja: Bogna Świątkowska
współpraca redakcyjna: Grzegorz Piątek, Magda Roszkowska
zespół redakcyjny: Arek Gruszczyński, Ela Petruk
tłumaczenia: Emilia Bulman, Jo Harper, Marek Jarosz, Łukasz Mojsak, Małgorzata Nowicka
korekta: Paulina Sieniuć Anna Hegman, Mariusz Sobczyński
projekt graficzny i skład: Tomasz Bersz (berszmisiak.com)
skład: Gosia Gąsiorowska
wydawca: Fundacja Bęc Zmiana

Projekt realizowany dzięki dotacji od m.st. Warszawy