STUDIO BASAR / WARSZAWA JEST BUKARESZTEM I ODWROTNIE
SYNCHRONIZACJA 2008
ANI WIDU, ANI SŁYCHU

Seria projektów-interwencji w przestrzeni Bukaresztu i Grazu ukazuje potencjał małoskalowych działań służących ożywieniu zapomnianych, bądź zdominowanych przez ruch samochodowy części miasta, które mogłyby zostać przywrócone ludziom poprzez uwidocznienie ich charakteru i udostępnienie pieszym. Problem znany aż nadto w Warszawie, miasta w którym rola przestrzeni publicznej i konieczność inteligentnych działań rewitalizacyjnych pojawiła się w świadomości mieszkańców i władz dopiero w ostatnich latach. Studio Basar tworzą dwaj młodzi bukareszteńscy architekci zajmujący się głównie interwencjami w przestrzeni publicznej służącymi zmianie postrzegania miasta przez jego użytkowników.

- Przenieśliśmy na obszar Warszawy sytuacje odnoszące się do Bukaresztu – piszą o swoim projekcie Alex Axinte, Cristi Borcan. - Znalezienie porozumienia pomiędzy przestrzenią publiczną, a jej prywatnymi użytkownikami, samochodami, ludźmi. Poszukiwaliśmy w przestrzeni odnośnika wyrażenia „jak w domu” , które może być urbanistycznym i socjalnym barometrem miasta. Próbowaliśmy odnaleźć Bukareszt zarówno w Grazu, jak i w Warszawie. Bezpretensjonalne budynki wszędzie są takie same. Poszukiwaliśmy Bukaresztu w naszej iluzji Warszawy, bo nigdy w niej nie byliśmy.

Alex Axinte, Cristi Borcan