S'A ARQUITECTOS + ESESTUDIO / MOSTY MIASTUSYNCHRONIZACJA 2008
GŁĘBOKIE ZANURZENIE


1 Wisła. Warszawa jest jedyną europejska stolicą, przez która przepływa nieuregulowana i niezurbanizowana rzeka, ujmując prościej, jedyną stolicą, przez którą przepływa dzika rzeka.
Na pierwszy rzut oka może się to wydawać problemem wołającym o natychmiastowe rozwiązanie, ale jak to się często dzieje, odpowiedź kryje się w samym pytaniu.

2 Myśląc o Przyszłości. Najlepszym rozwiązaniem jest według nas utrzymanie rzeki taką, jaką jest dziś. Wyzwanie stworzenia z Warszawy stolicy nowej Europy Wschodniej musi zacząć się przyjęcia radykalnie ekologicznej postawy lub 3-stopniowego programu rozwoju zrównoważonego.

3 Od Wady Miasta do Dodanej Wartości Ekologicznej. Pierwszym krokiem jest przyjęcie zasady nietykalności rzeki. Założenie to akceptuje „dzikość” rzeki i uznaje ja za pozytywną wartość na przyszłość.

4 Pukt do Punktu. Używając danych wyjściowych takich, jak układy mobilności czy siatka transportowa wybrać strategiczne lokalizacje dla punktów początkowych nowego rozwoju. W punktach tych należałoby również zlokalizować taktycznie ważne dla miasta węzły komunikacyjne przyciągające nowe, zróżnicowane funkcje.

5 Punkty Początkowe. Efektem wykonania kolejnych działań będzie powstanie pięciu różnych mostów. Przyjęcie metody filogenetycznej będzie miało efekt w postaci różnych układów urbanistycznych i architektonicznych nowych mostów, na które wpłyną elementy takie jak: szerokość rzeki, kontekst funkcji znajdujących się na brzegach, potrzeby miasta, sieci komunikacyjne, usytuowanie względem stron świata, ochrona przed wiatrem, widoki, itd.

6 Poszerzanie Miasta. Typologia każdego z mostów będzie efektem konfrontacji różnych programów, co da charakter wymieszanej przestrzeni prywatnej i publicznej, a więc przestrzeni indywidualnej i zarazem zbiorowej. W ten sposób miasto nie zatrzyma się na brzegu, ale rozwinie, łącząc obie granice, zmieniając pęknięcie swojej tkanki w zrośnięte, spójne miasto.


Architecture
S'A Arquitectos - Carlos Sant'Ana
Esestudio - Silvestre Castelani
Colaborators
Nádia Ribas, Paulina Szpiech and Junseung Woo