NAO / HILLTOPIA_PHILADELPHIA. OD MIEJSKICH PUSTEK DO PUBLICZNYCH PAGÓRKÓW
SYNCHRONIZACJA 2008

ANI WIDU, ANI SŁYCHU

Zamiast pozwalać na powielanie dotkliwego dla współczesnych miast scenariusza rozdrobnienia struktury poprzez tworzenie gett i grodzonych osiedli, powinniśmy wykorzystać tkwiący w miastach takich jak Filadelfia czy Warszawa potencjał nowej topografii wynikający z niedostatku struktury urbanistycznej. Wyludnianie centrum Filadelfii na rzecz przedmieść i wynikłe ze zniszczeń wojennych poszatkowanie Warszawy, stwarzają możliwość wprowadzenia do centrum miast krajobrazu, który mógłby poza oczywistymi funkcjami rekreacyjnymi, stać się nowym przestrzennym odniesieniem wpływającym na działanie tkanki istniejącego miasta.

Srdjan Jovanovich Weiss
www.thenao.net