MASS STUDIES / SEOUL COMMUNE 2026SYNCHRONIZACJA 2008
ANI WIDU, ANI SŁYCHU

Kryzys tradycyjnej rodziny, starzenie się społeczeństwa oraz skrajnie indywidualistyczny styl życia pokolenia internetowego, narzuca konieczność stworzenia typologii mieszkaniowych o różnej skali, interpretujących nowe potrzeby oraz dyskretnie popychających ku społecznej interakcji. Projekt proponuje zmiany zaczynające się już na poziomie samej organizacji komunikacyjnej, sugeruje narzucenie systemu komunikacji pieszej łączącej garaże z przestrzeniami rekreacyjnymi, wspólnymi kuchniami, pralniami, barami i wreszcie, minimalnymi jednostkami mieszkalnymi. Totalitarny w skali i założeniu manifest koreańskiej grupy projektowej jako przyczynek do dyskusji o zmieniającym się niepostrzeżenie społeczeństwie najbardziej dynamicznego z miast Polski.

www.massstudies.com