KOKKUGIA / iSawSYNCHRONIZACJA 2008

ANI WIDU, ANI SŁYCHU

Projekt to przymiarka projektu WetFoam do warunków warszawskich i zarazem odpowiedzią na potrzebę zwiększenia ilości funkcji w centrum Warszawy.
Zasada algorytmicznie projektowanej piany piany ma pozwalać na godzenie pozornie wykluczających się wzajemnie funkcji w sposób pozwalający na zagęszczenie struktury budynków, kwartałów i całego śródmieścia. Specjalnością grupy młodych projektantów z Melbourne jest projektowanie parametryczne złożonych form w dużej skali.

www.kokkugia.com