IWAMOTOSCOTT / ZIEMIONIEBO PUSTKA
SYNCHRONIZACJA 2008
ANI WIDU, ANI SŁYCHU

Propozycja rewitalizacji budynku projektu jednego z ojców międzynarodowego modernizmu Marcela Breuera w Ohio doskonale wpisuje się w aktualny w Warszawie temat określenia wartości i ochrony budynków modernistycznych. Dodanie narosłej na obiekcie nowej struktury ma służyć wprowadzeniu w życie jednej z podstawowych taktyk rewitalizacyjnych związanych z wprowadzeniem nowych funkcji i silnym połączeniem starej tkanki z nową.

www.iwamotoscott.com