CENTRALA / HOLONSYNCHRONIZACJA 2008
GŁĘBOKIE ZANURZENIE

Warszawska grupa projektowa zaproponowała nawiązanie do międzywojennej idei kanałów napowietrzających centrum miasta i zarazem rozwinięcie jej poprzez powiązanie wszystkich dostępnych w Warszawie rodzajów terenów zielonych - od parków po ogródki działkowe i miejskie nieużytki.
W efekcie miałby powstać alternatywny wobec siatki ulic, system komunikacji nie-samochodowej oraz wymagających „zielonego bufora” funkcji edukacyjnych i rekreacyjnych. Nowa struktura miałyby przekraczać ulice pieszymi kładkami oraz systemem kolejki MISTER ignorując ograniczenia wynikające z niedomagającego układu drogowego wprowadzając w sensie fizycznym i symboliczny nowy poziom organizacji miasta.

www.centrala.net.pl