SAMOOBSŁUGA. Teoria i praktyka miejskiej samodzielności.

Zapraszamy na spotkania z ludźmi, którzy praktykują codziennym wysiłkiem to, co jedni uważają za marzenia, a inni za mrzonki. 


Spotkania w ramach cyklu "Samoobsługa" na warszawskim Placu Zabaw będą dotyczyły m.in. ekonomii społecznej, tworzenia przyjaznych społecznie miast i zaangażowania mieszkańców w różne formy aktywności – od nowych rodzajów przedsiębiorczości po formy spędzania czasu wolnego. 
Spółdzielnie, kooperatywy, ekonomia daru tworzą takie sposoby życia społecznego, które oparte są na współodpowiedzialności, współpracy i współzarządzaniu, wyłamują się z przyjętych i frustrujących (bądźmy szczerzy) podziałów na pracowników i pracodawców, konsumentów i producentów, zarządzających i zarządzanych. Przyjrzymy się wspólnie najciekawszym przykładom nowatorskich form współdziałania i tworzenia ekonomicznej i miejskiej samodzielności, nie tylko w czasie wykładów i prezentacji, ale także w czasie warsztatów i spotkań z praktykami.

LIPIEC:
do obejrzenia tu: ++ 
Zapraszamy!

CZERWIEC:
Wykład wprowadzający wygłosił Bartłomiej Błeszanowski (Instytut Stosowanych Nauk
Społecznych, Uniwersytet Warszawski/ Laboratorium Kooperacji/Kooperatywa Dobrze)
do obejrzenia tu: ++

Najciekawsze wystawy i przedstawione na nich idee zaprezentowali:Tomasz Fudala (kurator festiwalu Warszawa w Budowie realizowanego przez Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie/ Museum of Modern Art in Warsaw) oraz architekci Marlena Happach, Małgorzata Kuciewicz i Simone De Iacobis.
do obejrzenia

O projekcie Otwarty Jazdów, będącym częścią re:Kreators, opowiedzieli Jan Franciszek Cieślak, Anna Wilczyńska i Andrzej Górz.
do obejrzenia tu: ++

-------

Dyskusje odbywają się w ramach cyklu Synchronizacja, który w tym roku jest realizowany pod hasłem "Architektura niezrównoważona", rozumiana jako odejście od poprawności projektowych, planistycznych, energetycznych i wszystkich zasad, które wyznaczają dziś normy przyjęte w architekturze, także architekturze społeczeństw. 

Organizator: Fundacja Bęc Zmiana

Projekt realizowany jest dzięki dotacji uzyskanej od Miasta Stołecznego Warszawy oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.