ARCHITEKTURA NIEZRÓWNOWAŻONA: CHWASTY

Fot. Michał Ramus

Miejsce: Warszawa, Wybrzeże Kościuszkowskie, na wysokości ul. Lipowej
Inauguracja: 7.05 (sobota), godz. 15

Instalacja Chwasty – łąka przeniesiona przez Karolinę Grzywnowicz z terenu dwóch bieszczadzkich wsi wysiedlonych w latach 1944–1950 – otwiera tegoroczny program Synchronizacji*.

Migracje związane z konfliktami są obecnie jednym z największych problemów Europy. Instalacja Karoliny Grzywnowicz przywołuje wydarzenia związane z przesunięciem granic Polski, kiedy z terenów Bieszczad, Beskidu Niskiego, Beskidu Sądeckiego, Pogórza Przemyskiego i Roztocza wysiedlono ponad pół miliona ludzi, ale jednocześnie skłania do refleksji na temat dzisiejszych przesiedleńców, uciekinierów i emigrantów – wszystkich, którzy pragnąc uzyskać równowagę, muszą odnaleźć się w nowym miejscu.

Fot. Karolina Grzywnowicz

Praca, zrealizowana w ramach programu „1na1 Mistrz i Uczeń” Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę”, po raz pierwszy prezentowana była jesienią 2015 r. w Miejscu Projektów Zachęty. Teraz znajdziecie ją na nadwiślańskich bulwarach, niedaleko Biblioteki Uniwersyteckiej i Centrum Nauki Kopernik.

*Tegoroczna edycja cyklu Synchronizacja poświęcona jest poszukiwaniom równowagi w organizowaniu i projektowaniu przestrzeni miasta i przestrzeni społecznej. Jej temat główny to „architektura niezrównoważona” rozumiana jako pragnienie tworzenia środowisk spełniających marzenia o lepszej przyszłości.

 Fot. Karolina Grzywnowicz

Organizator: Fundacja Bęc Zmiana
Partner: AG Complex 

Projekt Synchronizacja realizowany jest dzięki dotacji uzyskanej od Miasta Stołecznego Warszawy oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.