KONKRETNIE O WIŚLE #3 – WARSZTATY


CZAS: 19.08
MIEJSCE: PLAC ZABAW, BULWAR GRZYMAŁY-SIEDLECKIEGO

Dziękujemy za przybycie i aktywny udział w warsztatach. O nadrzecznym życiu Berlina opowiedziała Małgorzata Zmysłowska, po czym wspólnie zastanawialiśmy się nad funkcjami rzek w stolicy Niemiec i w Warszawie. W dyskusji wzięła też udział Joanna Erbel, która przedstawiła proces przyjmowania i realizowania projektów w Budżecie Obywatelskim. Poniżej znajdziecie podsumowanie spotkania:

BERLIN/WARSZAWA  

*rzeka dla ludzi, aktywności nad rzeką: odpoczynek, imprezy, mieszkanie
*rzeka funkcjonalna - funkcje przemysłowe i portowe
*rzeka reprezentacyjna, budynki rządowe w Berlinie / Trakt królewski, Skarpa Warszawska
*rzeko strada, rzeka jako ulica (przestrzeń publiczna i transport). Berlin - rzeka obecna / Warszawa - wyraźne odcięcie
*mapa sieci wodnej Warszawy i Berlina

BUDŻET OBYWATELSKI

*wieloletnie zaniedbania 
*miejskie innowacje (przykład Woonerf w Łodzi)
*projekt w Budżecie Obywatelskim jako prototyp rozwiązania
*alternatywne sposoby realizacji, poza BO - inicjatywa lokalna (CKS lub Urząd Dzielnicy)
*diagnozowanie problemów miasta przez analizę projektów w BO
*możliwości działania w ramach BO


fot. Michał Dąbrowski

Małgorzata Zmysłowska – studiowała na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej oraz Uniwersytetu Technicznego w Tampere. Pracowała w biurach polskich, brytyjskich i niemieckich ( m.in. Jems Architekci, Buro Happold, Kuehn Malvezzi). Od 2014 r. prowadzi własną pracownię M-OST, łą cząc pracę i życie w dwóch miastach Berlinie i Warszawie.

Wydarzenie odbywa się w ramach tegorocznej edycji cyklu SYNCHRONIZACJA, poświęconej konkretnym możliwościom wymyślania na nowo relacji na jakich oparta jest organizacja miast i jest kontynuacją wydarzenia SWISS-POL. Punkt wyjścia stanowią DZIURY W CAŁYM rozumiane jako dociekliwość i szukanie tych przestrzeni, które trwają na uboczu, pozostają nietknięte przez dynamikę miasta-przedsiębiorstwa. Nawiązanie do tytułu książki Krzysztofa Nawratka „Dziury w całym. Wstęp do miejskich rewolucji” (wyd. Krytyka Polityczna 2012) nie jest przypadkowe. Edycja pomyślana, jako krytyczny projekt analityczny, nakierowana jest na poszukiwanie KONKRETU, ujawnienie roli architektów, socjologów, polityków, miejskich aktywistów, urzędników oraz mieszkańców w realnym kreowaniu lepszej organizacji przestrzennej i jakości życia.

Organizator: Fundacja Bęc Zmiana / www.beczmiana.pl
Współpraca: Plac Zabaw

Synchronizacja edycja 2015 / Konkret realizowana jest dzięki wsparciu uzyskanemu od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Miasta Stołecznego Warszawa