WIZJA WIELKIEJ SKALI / SPOTKANIE Z JACKIEM DAMIĘCKIM

<< Jacek Damięcki: Chmura, Warszawa, 1994, fot. z archiwum architekta

SYNCHRONIZACJA 2012

Czas: 26.11 (czwartek), g. 18.30

Miejsce: Warszawa, PaństwoMiasto, ul. gen. Andersa 29
Prowadzenie: Bogna ŚwiątkowskaJacek Damięcki
(ur. 1935) to jeden z najciekawszych, wciąż nieodkrytych warszawskich architektów XX wieku. W historii architektury pozostaje na marginesie, nie realizując żadnego ze swych licznych projektów. Jego koncepcja Przestrzennej parceli, pracy dyplomowej na temat zagospodarowania Ursynowa, której promotorką była Helena Syrkus, to jedyny przykład metabolizmu w polskiej architekturze. Pod koniec lat 50. brał udział w Biennale Młodych w Paryżu, gdzie zaprezentował “Dom indywidualny ewoluujący osadzony w makro strukturze technicznej”. W latach 90. stworzył projekt “Ścisłego centrum Warszawy” (we współpracy z Janem Gootsem), w którym przetworzył XIX-wieczny system zabudowy w korespondencji z przedwojennym planem regulacyjnym i własnościowym oraz makroinstalację “Chmura” na placu Piłsudskiego, dedykowaną uczestnikom Powstania Warszawskiego.